ReConnect; Spændende norsk forskningsprojekt om e-støtte i sundhedssektoren

Vi på SPS er en tverrfaglig gjeng bestående av forskere, løsningsutviklere, informasjonsarbeidere, erfaringskonsulenter og administrasjon. Sammen med pasienter, helsepersonell og andre samarbeidspartnere jobber vi med å forske frem kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser.

Forskere

På SPS har vi forskere med ulik fagbakgrunn som sykepleie, pedagogikk, psykologi og informatikk. Vi er forskere på alle nivåer fra PhD-studenter til seniorforskere som forsker på pasientmedvirkning og hvordan elektroniske løsninger kan bidra til å styrke pasientens perspektiv i møte med helsevesenet og egen behandling.

Løsningsutviklere

Løsningsutviklerteamet vårt består av systemutviklere og designer. Vi står for den den tekniske og kreative utformingen av løsningene. Ulike prosjekt kan ha behov for ulik teknologi, og noe av tiden bruker vi derfor også til å utforske og bli kjent med ny teknologi.

Innholdsarbeidere

SPS har en liten innholdsredaksjon bestående av tre personer som jobber med innholdet i alle løsningene som utvikles her. I tillegg til dette planlegger og koordinerer vi arbeidsoppgaver som skal utføres av løsningsutviklerne. Vi har også mye av kommunikasjonen med pasienter og helsepersonell, både i utvikling og testing av verktøyene og under studiene i sin helhet. Alle i innholdsredaksjonen har helsefaglig bakgrunn.

Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er personer med pasienterfaring. De gir et viktig bidrag for å sikre pasientperspektivet og de jobber mye med nettverksbygging.

Administrasjon

Heidi og Aina er de som tar seg av den daglige driften av senteret. Heidi er administrativ leder og har oppgaver som omhandler økonomi, strategi og forskningsadministrasjon. Hun har også personalansvar. Aina er sekretær, og har ansvar for innkjøp, fakturabehandling, forværelse og administrasjon.

Kilde: ReConnect (SPS (Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research) OUS (Oslo Universitets Sykehus))

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.