Randers: Mentorordning skal hjælpe anbragte børn

Børn anbragt uden for hjemmet klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn. Det forsøger Randers Kommune at lave om på i tæt samarbejde med Egmont Fonden. –   En ungdomsuddannelse er for anbragte børn en potentiel beskyttelsesfaktor mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Selvom anbragte børn har samme begavelse som deres klassekammerater, klarer de sig alligevel dårligere i uddannelsessystemet.

Statistikken taler sit eget dystre sprog. Kun 30 procent af de tidlige anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse mod 80 procent de jævnaldrende ikke-anbragte børn, viser en analyse foretaget af KL i 2015. En væsentlig årsag er, at børnene bliver mødt med lave krav og forventninger. Det er en udfordring, som Randers Kommune har sat sig for at gøre op med.

Siden 2014 har Randers Kommune visiteret fire anbragte børn til Lær for Livet, som gennem mentorordninger og intensive læringsforløb skal understøtte børnene i deres faglige udvikling over en seksårig periode. Og indsatsen ser ud til at virke.

En analyse foretaget af Lær for Livet i 2016 viser, at børnene på to ugers intensive læringsforløb har formået at rykke adskillige anbragte børn markant i både matematik og dansk. Ifølge undersøgelsen har børnene haft en gennemsnitlig fremgang på hele 1,25 læringsår i læsning, 0,65 læringsår i stavning og 0,80 læringsår i matematik.

Det betyder, at børnene på blot fjorten dage har rykket sig mere i læsning, end de i gennemsnit ville på et almindeligt skoleår.

Bag de intensive læringsforløb står Lær for Livet, der hvert år afholder en række intensive læringsforløb kaldet Learning Camps for anbragte børn tilknyttet programmet. Formålet er, gennem leg og bevægelse i undervisningen, at løfte det faglige niveau blandt børnene, så flere opnår større lærelyst og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som en del af Lær for Livets indsats, får børnene en mentor, der hjælper med lektier og almendannende aktiviteter flere gange om måneden.

– En god voksenstøtte og velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt barns skolesucces og fremtid, fortæller Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet.

Kilde Randers Amtsavis

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.