Mentor i Randers: »En fornøjelse at hjælpe Jonas« 

Frivillige erhvervsfolk hjælper »ikke uddannelsesparate« unge videre, så de får mere retning på deres liv. Op mod 50 mennesker fra det randrusianske erhvervsliv var onsdag eftermiddag samlet i Underværket til konferencen »Randers har brug for dit lederskab – til at hjælpe unge«. De mange erhvervsledere var inviteret af den frivillige organisation Talentspejderne, der via et mentorprogram på 24 uger støtter og hjælper unge skoletrætte og såkaldt »ikke uddannelsesparate« elever videre.

Og formålet var at finde flere mentorer, som har lyst til at hjælpe et ungt menneske fra folkeskolens ældste klasser videre i livet.

Har brug for flere mentorer

I Randers findes omkring 300 unge, som er »ikke uddannelsesparate«, og målet er at styrke dem på det personlige plan og det sociale felt og derigennem øge deres faglighed og motivation.

Alt sammen så de unge bliver uddannelsesparate og kan komme videre med deres liv, forklarer sekretariatsleder for Talentspejderne Tom Thinggaard Pedersen.

Og hvis det skal lykkes, er der brug for flere mentorer, som har lyst til at afsætte halvanden til to timer på ugentligt basis i 24 uger.

Mentorprogrammet har blandt andet fokus på hvilke positive karaktertræk, der kan bruges i arbejdslivet, og det hele bygger på, at alle har evner og talenter, som kan bruges. De skal bare findes.

»Vi koncentrerer os om, hvad de unge har af talenter, giver dem retning, og hjælper dem til at finde ud af, hvad det så er for fag, der er vigtige for dem,« siger Tom Thinggaard Pedersen.

»En fornøjelse at hjælpe«

I Randers findes der 30 mentorer med hver deres elev, og en af de mentorer, som allerede er i gang med at hjælpe en ung videre, er Karsten Bech Pedersen, der til daglig er papirindkøber hos papir- og emballagefirmaet Peterson Packaging A/S.

»Jeg læste om konceptet og synes, jeg er nået dertil, hvor jeg har overskud til det,« siger han og fortsætter:

»Det er en fornøjelse at hjælpe nogen og se, at han gør noget af det, vi har talt om, og se, at det virker.«

Udfordringer styrker Jonas

De sidste 13 uger har han haft den 16-årige Jonas Hjorth Andersen under sine vinger, selv om han er erklæret »uddannelesparat«, og målet er at finde Jonas’ talenter og gode egenskber samt give ham større selvtillid. For dem har et af fokuspunkterne blandt andet været at finde ud af, hvad Jonas gerne vil uddannes som efter folkeskolen.

»Jeg vil gerne være soldat eller politibetjent,« siger den unge mentee og tilføjer, at fordi han nu er blevet klar over, hvad han vil, så har han noget at sigte efter.

»Og hvad er det så, der skal til for at komme videre med det? Hvad er det så for områder, man skal opdyrke?« supplerer Karsten Bech Pedersen.

Han har blandt andet via små udfordringer forsøgt at styrke Jonas’ selvtillid. En af dem har været, at Jonas skal række hånden op mindst tre gange i hver skoletime.

»Og jeg synes selv, at jeg er blevet mere åben, og mundtligt er jeg blevet meget bedre,« siger Jonas Hjorth Andersen.

Personlig udvikling

Ifølge Karsten Bech Pedersen handler det i høj grad om personlighedsudvikling, og han kan tydeligt se en udvikling på de 13 uger, som de to foreløbig har haft sammen.

»I starten var Jonas lidt tilbageholdende, men han er blevet meget mere åben. Det er en proces at opbygge den tillid, der skal til, for at man er tryg ved hinanden. Men nu kan Jonas godt helt af sig selv fortælle ting til mig,« siger Karsten Bech Pedersen.

Og det er ikke kun den unge skoleelev, der får noget ud af det, den erfarne erhvervsmand lærer også noget, og han vil klart anbefale andre at blive mentor for en ung skoleelev, som har brug for hjælp til at komme videre.

Det kræver lidt tid, og man skal være parat til at give en smule af sig selv, forklarer Karsten Bech Petersen.

»Men man skal gøre det, hvis man synes, det er rart at arbejde med mennesker og præge dem. Det er en stor fornøjelse at se andre udvikle sig og se resultaterne,« siger Karsten Bech Petersen.

Og han er også åben for at fortsætte som mentor for Jonas, når talentspejdernes 24 ugers forløb slutter.

»Men drivkraften og lysten skal komme fra Jonas.«

Kilde: Mentor: »En fornøjelse at hjælpe Jonas« – Randers | amtsavisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.