Pulje til oprettelse af mentorordning for unge kvinder

Ny pulje skal være med til at støtte oprettelse og drift af et mentorkorps for unge kvinder, der har stået i en alvorlig æresrelateret konflikt. Unge kvinder, der har gennemlevet en æresrelateret konflikt, har ofte i særlig grad behov for støtte til at etablere et selvstændigt liv. De har tit levet et liv med en høj grad af social kontrol og derfor ført en relativt isoleret tilværelse indenfor rammerne af deres familie, som i vidt omfang har truffet beslutninger på deres vegne.Formålet med puljen er derfor at skabe et efterværnstilbud gennem etablering af en landsdækkende mentorordning. Mentorordningen skal sikre, at etniske minoritetskvinder, som har været gennem en æresrelateret konflikt, kan få den nødvendige støtte. Læs mere her

 

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.