Projektleder til Mentorordning ved Center For Diabetes

Kan du tænke dig at stå i spidsen for at udvikle en ny frivillig mentorordning? Har du lyst til at indgå i partnerskabet mellem Danmarks første kommunale diabetescenter og en af Danmarks største patientforeninger, Diabetesforeningen? Så er jobbet som projektleder for mentorordningen måske lige noget for dig.

I sommeren 2016 indgik Center for Diabetes i Københavns Kommune og Diabetesforeningen partnerskab om at udvikle nye tiltag målrettet mennesker med diabetes i København.

I Center for Diabetes har vi på ét sted samlet alle de forebyggende tilbud til borgere med type 2-diabetes. På den måde får borgeren et sammenhængende kommunalt diabetestilbud af høj kvalitet. I Københavns Kommune er der stort fokus på at skabe lighed i sundhed. Dette arbejder vi med i Center for Diabetes ved f.eks. at udvikle forskellige tilbud til forskellige målgrupper.

Diabetesforeningen arbejder hver dag for at sætte diabetessagen på den politiske dagsorden. Vi taler mennesket med diabetes sag over for politikere, myndigheder, meningsdannere og beslutningstagere. Vi har en vigtig opgave i at sikre den bedste rådgivning og videndeling i forbindelse med forskningsresultater og erfaringsbaseret viden om livet med diabetes. Vi er dertil en interesseorganisation med en stærk folkelig forankring med ca. 1200 aktive frivillige over hele landet.

Vores samlede tilbud og ydelser stiger hastigt i disse år i takt med, at forekomsten af diabetes øges. Vi arbejder derfor løbende på at forstærke indsatsen og senest med udvikling af en mentorordning, som er et projekt, der indgår i et større globalt partnerskab ”Cities Changing Diabetes”. I København består partnerskabet af Københavns Kommune, Novo Nordisk, Københavns Universitet og Diabetesforeningen. Vi søger derfor en erfaren projektleder, som skal stå for at udvikle fremtidens mentorordning målrettet både frivillige, medlemmer og fagprofessionelle i samarbejde med øvrige faggrupper i Diabetesforeningen og i tværsektorielle partnerskaber. Københavns Universitet vil medvirke i samarbejdet ved at følge og evaluere udviklingen af mentorordningen som modelkoncept. Disse resultater og erfaringer for københavnere med diabetes skal efterfølgende deles med andre kommuner i Danmark og internationalt.

Din primære opgave er:

  • Udvikling og implementering af mentorordning – herunder at udvikle et korps af frivillige mentorer
  • Udvikling og koordination af uddannelsesaktiviteter og et vagtplanssystem målrettet frivillige
  • Etablering af strategiske samarbejder med eksterne partnere i sundhedsvæsnet, civilsamfund og Københavns Universitet
  • Indgåelse af samarbejde på tværs af partnerskabet særligt med frivilligheds-, rådgivnings-, forskning og analyseområdet.

Vi forventer, at du har:

  • en relevant faglig uddannelsesbaggrund og gerne med en akademisk baggrund samt mindst fem års erhvervserfaring fra en lignende stilling
  • erfaring med udvikling og koordination af aktiviteter og samarbejder, strategisk såvel som operativt
  • evne til at skabe dialog og tillidsfulde relationer
  • evne til at formidle præcist, kort og klart i tale og på skrift
  • erfaring med kompetenceudvikling af forskellige målgrupper
  • viden om og erfaring med projektledelse samt ledelse af større opgaveportefølje – gerne erfaring med ledelse af frivillige
  • lyst til at arbejde empatisk, engageret og selvstændigt, men fokuseret mod bestemte fælles mål i team.

Vi tilbyder:

et team på tre-fire akademikere, der arbejder med udvikling og monitorering

  • et spændende job med dygtige og dedikerede kolleger, der arbejder for en vigtig sag
  • en professionel, uformel og meget hjælpsom omgangstone
  • varierende opgaver inden for et defineret ansvarsområde
  • gode ansættelsesforhold med udstrakt frihed under ansvar.

Hvem er vi?
Center for Diabetes består af 22 ansatte og er en del af Københavns Kommune. Centret holder til på Vesterbro i København, og det vil også være her, du vil have kontor. Centret danner rammer for rehabiliteringstilbud for borgere med type 2-diabetes indenfor områderne sundhed, mad og motion.

Diabetesforeningen består af ca. 70 ansatte, 1200 frivillige samt 45 kursusansatte. Hovedkontoret holder til i København og Odense, mens de frivillige og kursusansatte findes over hele landet. Projektleder for mentorordning vil dertil kunne sparre med den faglige enhed, der dagligt bemandes af professionelle med fokus på forskning, analyse, sundhed, sund mad, motion, sociale rettigheder, frivillighed og kompetenceudvikling.

Tiltrædelse, løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse på 37 timer ugentligt. Arbejdsstedet er i København på Center for Diabetes adresse på Vesterbrogade. Der må påregnes en ugentlig arbejdsdag i Diabetesforeningen samt aften- og weekendarbejde i forbindelse med opbygning af og samarbejdet med et mentorkorps.

Du refererer til centerchef Charlotte Glümer.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt og senest den 1. maj 2017.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst i henhold til aftale med forhandlingsberettigede organisation.

Lønnen fastlægges individuelt ud fra kvalifikationer og erfaring.

Yderligere information
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til centerchef Charlotte Glümer på 4255 1855 eller chef Anne Sander på 4191 8834.

Få mere information om Center for Diabetes på www.diabetes.kk.dk

Læs forslaget til handleplan for Diabetes i Københavns Kommune http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/handleplan-diabetes-2016-2019

Læs mere om Diabetesforeningen på www.diabetes.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 15. marts 2017.
Vi afholder samtaler den 24. marts

 

Link til opslag her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.