Digitale mentorer til udsatte studerende med psykisk sårbarhed

Er et digitalt rådgivningsværktøj, der arbejder kvalificeret for at nedsætte det høje frafald blandt udsatte studerende med psykisk sårbarhed gennem inklusion og empowerment af den enkelte.

Digitalmentor har en række fordele der medfører, at man kan støtte de studerende, hvor den fysiske indsats ikke understøtter på samme måde. Endvidere har løsningen fokus på, at støtte de studerende i skabelse – og fastholdelse af sociale netværk igennem digitale fællesskaber, samt fokus på faglig sparring, mental sundhed og psykologisk førstehjælp.

Se  Digetal mentor koncept

Find på Facebook her

Digital mentor her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.