Personlige erfaringer i høj kurs: Tidligere patienter får job i psykiatrien 

Tidligere patienter vender tilbage til psykiatrien – her får de job som erfaringseksperter og hjælper nuværende indlagte.

Tidligere psykiatriske patienter spiller en stadig større rolle i indsatsen for at hjælpe nuværende patienter på rette vej. På psykiatriske hospitaler og andre af landets behandlingssteder bliver dørene nu åbnet for nye kolleger med personlige erfaringer fra psykiatrien.

I Region Sjælland er de tidligere patienters personlige erfaringer i høj kurs. Her er erfaringsmedarbejdere på sengeafsnit og i distriktspsykiatrien i Roskilde, Køge og Greve. Karina Stjernegaard, der er leder af regionens projekt ‘Peers (ligeværdige, red.) som brobyggere,’ mener, at de tidligere patienter giver et særligt håb.

– De kan helt simpelt sige, at ‘det her hjalp for mig’. De kan være med til at skabe refleksion hos de indlagte, og de kan legemligøre et håb om, at man en dag kan komme sig. For nogen måske ikke i en sådan grad, at man er helt uden symptomer eller fri for at tage medicin, men at man kan komme videre med sit liv, siger Karina Stjernegaard.

De tidligere patienter bygger bro mellem fagpersonalet og de indlagte. Det sker gennem samtaler, som patienterne selv tager initiativ til. Samtaler, der kan handle om alt fra frygt for livet efter indlæggelse til de daglige udfordringer på sengeafsnittet.

I Psykiatrifonden ser man også en klar værdi i at bruge de tidligere patienters erfaringer. Organisationen har selv iværksat projekter, der inddrager tidligere patienter i at hjælpe andre.

– Denne form for hjælp er mere i øjenhøjde, end det den faguddannede giver. Peers (de tidligere patienter, red.) kan være med til at vise andre, hvordan man lever et liv med eksempelvis angst, siger Anne Lindhardt, formand i Psykiatrifonden.

Anne Petersen, senioranalytiker i VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) forklarer, at der de senere år er kommet et nyt på, hvad de tidligere kan bidrage med. Og samtidig er der kommet er nyt syn på patienterne i psykiatrien.

– Frem for at se dem som ‘passive’ patienter, ser man dem mere som brugere, der skal være aktive, og det kan de tidligere patienter komme ind og hjælpe dem med, siger Anne Petersen.

Det har også været en omvæltning for personalet, der har skulle vænne sig til at arbejde sammen med de tidligere patienter, som de i nogle tilfælde selv har behandlet.

– Der var indledningsvist en vis bekymring blandt nogle af de ansatte. De var usikre på, hvad det ville have af betydning for deres arbejde, siger Karina Andersen, projektleder i Region Sjælland.

Det er også vigtigt at være opmærksom på faldgruber, tilføjer hun.

– Lige som alt andet personale i sundhedsvæsnet, så er det yderst vigtigt, at peermedarbejderne er uddannede. De skal have bearbejdet deres erfaringer, så de kan fortælle reflekteret om deres egne oplevelser, siger Karina Andersen.

Ansætter flere tidligere patienter

Socialstyrelsen udgav i september den første nationale undersøgelse af effekterne ved at bruge erfaringsmedarbejdere i behandlingen i psykiatrien.

En fornyet følelse af håb for fremtiden, bedre sociale relationer og styrke til at være åben om sine problemer, er nogle af de ting, som folk tog med sig fra samtalerne.

Rapporten peger også på, at det har været givende for både erfaringsmedarbejdere og de fagprofessionelle.

I Region Sjælland bliver der i 2019 fastansat erfaringsmedarbejdere i Roskilde, mens man vil oprette nye stillinger i Vordingborg og Slagelse.

– Personalet hos os kan ikke forestille sig at skulle gå tilbage til tiden,  før man havde peermedarbejdere som kollegaer. De er med til at give en form for ro på sengeafsnittene, og så styrker de også dialogen mellem patient og personale, siger Karina Stjernegaard

Source: Personlige erfaringer i høj kurs: Tidligere patienter får job i psykiatrien – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.