Penge på vej: Mentorordning skal hjælpe indvandrere i arbejde | Svendborg 

Der er boligområder i Svendborg, hvor det halter gevaldigt med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Men nu er der midler på vej til en mentorordningen, der skal hjælpe den del af beboerne, som er indvandrere, lidt tættere på. Der er bevilget 1,4 millioner kroner til projektet, som er en del af kommunens boligsociale helhedsplan.

Der er støtte på vej til at løse et problem i Svendborg. Som del af den boligsociale helhedsplan, som skal vedtages i byrådet i næste uge, får Svendborg Kommune nemlig en hjælpende hånd til at få indvandrere i socialt udsatte boligområder tættere på arbejdsmarkedet. Med i planen er nemlig en bevilling på 1,4 millioner kroner fra den såkaldte “pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder” under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og pengene skal bruges til at sætte gang i en mentorordning.

Det er organisationen Kvinfo, som står for projektet med navnet “nye muligheder – bedre naboskab,” som allerede er afprøvet i flere af de største byer i landet, men det bliver lokale kræfter, som skal arbejde med ordningen i det daglige, forklarer netværkskoordinator i Kvinfo Christian Larsen.

– Vi har jo gjort os nogle erfaringer fra andre områder, men det bliver Domea, som skal hverve mentorer og mentees, for de har nok bedre øje for, hvem som kunne være interessante at få med. Til gengæld kan man spare med os, og vi skal primært stå for at oplære den nye koordinator i den software, vi har udviklet til projektet, og i hvad der virker, siger han.

Ordningen løber over tre år, og konkret skal mentorene mødes med invandrere, som ingen eller næsten ingen tilknytning til arbejdsmarkedet har for at inspirere og guide dem, fortæller Christian Larsen.

– Mentorerne er frivillige, og det kan være indvandrere, som selv har haft succes med at komme i arbejde eller bare folk, som gerne vil hjælpe, og som vil mødes med sin mentee en gang om måneden. Endemålet er beskæftigelse, men det skal også ses som en kontakt til et samfund, som mange kan være lidt afskåret fra. Vi oplever, at mange af de her mennesker slet ikke har kontakt til det øvrige danske samfund, og at meget af hverdagen foregår indenfor hjemmets fire vægge. Og der kan en mentor eller sociale arrangementer være en vej ind, siger han.

I Svendborg kommer mentorordningen til at køre i flere områder, men den vil primært være koncentreret om boligområdet Skovparken, fortæller Christian Larsen. Området kom for nylig af den såkaldte ghetto-liste, men trods politisk fokus på området viste tallene i opgørelsen, at det kniber med at få beboerne ind på arbejdsmarkedet. De 1,4 millioner kroner kommer først og fremmest til at gå til ansættelsen af den lokale koordinator, som boligselskabet Dormea står for at finde.

Source: Penge på vej: Mentorordning skal hjælpe indvandrere i arbejde | Svendborg | Fyens.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.