Ligestillet støtte – en vej til recovery

udsat

I efteråret 2015 ønsker vi at uddanne en gruppe mennesker med levede erfaringer i hhv. Randers, Viborg og Aarhus, så de kan komme til at spille en aktiv rolle enten som peer-guide og/eller som peer-underviser.

Et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg kommuner samt Region Midtjylland og SIND Pårørende-rådgivning vil i de næste tre år udvikle og afprøve to modeller for ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’).

1. En peer-guide model, hvor ny-udskrevne kan få tildelt en ’peer-guide’, der kan hjælpe med at lette overgangen til hverdagslivet.

2. En undervisningsmodel, hvor mennesker med psykisk sårbarhed, peer-medarbejdere, pårørende/netværk samt fagprofessionelle i region og kommuner er fælles om at skabe uddannelser og læringsforløb med fokus på recovery.

‘ I projektet tager vi udgangspunkt i, at mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig, og at deres ressourcer kan omsættes aktivt på mange forskellige måder. Det er det, vi kalder recovery.

Kilde: Peermidt.dk   Kursusprogram her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.