Peer som brobygger i psykiatrien

”Peer som brobyggere” er navnet på et treårigt satspuljeprojekt, der varetages i et partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND. Psykiatrien i Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND, Roskilde Lejre har indgået et samarbejde, der skal skabe fokus på brobygning på tværs af systemer og sektorer og øge livskvaliteten for psykisk sårbare

.

Projektet hedder ”Peer som brobyggere”. Peers er et engelsk udtryk for en ”ligemand”. På dansk taler man om bruger-til-bruger-støtte eller peer-støtte.

Projektet strækker sig over 3 år og skal ses som et bidrag til at skabe sammenhæng for borgeren og i at inddrage patienten som partner.

Der er via satspuljemidler afsat syv millioner kroner til projektet i en
periode på 3,5 år. Projektet kommer til at bestå af:

  • Opstart af en Recovery-skole, der rummer en vifte af kurser
    om at komme sig. Det bliver et tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende og netværk i Roskilde Kommune.
  • Implementering af en Udskrivningsguide i Region Sjællands
    Psykiatri, der handler om overgangen fra indlæggelse til
    egen bolig. Guiden er skrevet til nuværende brugere af tidligere brugere af Psykiatrien.

Kilde: Projektbeskrivelse – Region Sjælland

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.