Peer-Netværkets Tovholderuddannelse 

Peer-Netværket Danmark tilbyder i samarbejde med Lars Holmboe en to-dages uddannelse for dig, der allerede er eller ønsker at være tovholder for din lokale netværksgruppe.

Uddannelsen forløber over weekenden den 17.-18. november. På mini-uddannelsen vil du få indsigt i:

  • at rammesætte gruppedynamikker og facilitere kollegial sparring i grupper
  • at afklare din egen rolle som tovholder og blive skarpere på peer-rollens faglighed
  • at forankre sig som netværk lokalt, herunder at søge midler til frivillighed
  • intervision og åben arena

Du kan læse mere i opslaget.

Kilde: Peer-Netværkets Tovholderuddannelse – Peer-Netværket Danmark

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.