Peer-netværket Danmark: Dynamisk projektkonsulent søges

Vil du være med til at videreudvikle et netværk og fagligt fællesskab for peer-støttemedarbejdere? Vil du opbygge og facilitere lokale og regionale netværk for medarbejdere med erfaringskompetencer? Er du personen, der kan være med til at understøtte en recovery-orienteret udvikling i Danmark?

Om projektet
Peer-Netværket Danmark har til formål at støtte peer-støttemedarbejdere, der arbejder i psykiatri og psykosociale indsatser, gennem netværksdannelse, fagligt fællesskab, sparring og rådgivning. Peer-Netværket Danmark er en ny organisation, der er blevet muliggjort via satspuljemidler til styrkelse af brugen af peer-støttemedarbejdere i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder. Peer-Netværket Danmark arbejder bl.a. tæt sammen med tre satspuljeprojekter, der skal afprøve brugen af peer-støttemedarbejdere i regioner og kommuner frem til juni 2018.

Peer-støttemedarbejdere (medarbejdere med erfaringskompetencer) er i denne sammenhæng medarbejdere ansat i psykiatri og psykosociale indsatser, som har egen erfaring med at komme sig fra psykiske vanskeligheder.

Om stillingen
Den person, der får stillingen, skal være opsøgende og være med til at opbygge og udvikle regionale og lokale netværk for medarbejdere med erfaringskompetencer. Du skal tilrettelægge og facilitere netværksgrupper samt afholde workshops. Desuden skal du tage del i indsamling og formidling af viden fra projektets aktiviteter. Der vil ligeledes være lettere administrative opgaver.

Der vil i stillingen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner
 • Evner til at arbejde selvstændigt
 • Gode kommunikationsevner
 • Flair for netværksdannelse og facilitering af grupper
 • Erfaring med undervisning og formidling af egne erfaringskompetencer
 • Nærværende, lyttende og indfølende egenskaber
 • Lyst til at bruge egne levede erfaringer i arbejdet

Erhvervserfaring fra psykiatrien eller den psykosociale indsats er en fordel.

Da mennesker med psykiske vanskeligheder ikke alene har kompetencer og erfaringer gennem uddannelse og arbejde, men også gennem den recovery, de har gennemlevet, foretrækker vi en projektkonsulent med brugererfaring fra psykiatrien eller den psykosociale indsats. Perspektiver med grobund i personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder vil være med til at kvalificere projektarbejdet på mange niveauer.

Hvad tilbyder vi?

 • Et frit og selvstændigt job
 • Mulighed for at tilrettelægge din egen hverdag
 • Mulighed for at være med til at udvikle Peer-Netværket i Danmark
 • God kollegial sparring
 • Arbejde i et stort netværk med mange kontakter både eksternt og internt
 • Deltagelse i, og medvirken ved konferencer, topmøder, messer og lignende
 • At være med i arbejdet for en vigtig sag med stor medie- og politisk bevågenhed

Løn- og ansættelsesvilkår
Som projektkonsulent refererer du til projektlederen for Peer-Netværket Danmark.

Stillingen er som udgangspunkt en fleksjob stilling med ca. 20-25 timer om ugen. Hvis man ikke er fleksjob berettiget er stillingen på 15 timer, eventuelt med mulighed for flere timer på sigt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter nærmere aftale. Tiltrædelse hurtigst muligt og gerne den 1.3 eller 1.4.2017. Stillingen er begrænset til og med juni 2018.

Vi har kontor i København på Vesterbrogade 53.

Vil du vide mere? Så ring til projektleder Christian Solholt på tlf. 21 97 70 92.

Du kan også læse mere om projektet på vores hjemmeside, www.peernet.dk.

Ansøgning
Send ansøgning og CV til christian@peernet.dk senest den 19.02.2017 kl.12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 22. februar 2017 i København. Hvis vi vurderer behov herfor, vil vi indkalde til 2. samtale.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

De bedste hilsner Peer-Netværket Danmark

Kilde: Dynamisk projektkonsulent | Jobindex

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.