Peer-medarbejder i Roskilde

Din erfaring med psykisk sygdom kan blive en kompetence – er du vores nye peer-medarbejder i psykiatrien? Har du personlig erfaring med psykisk sygdom? Ønsker du at sætte disse erfaringer i spil til gavn for andre? Så er du måske den nye medarbejder, vi søger til projektet Peers som Brobyggere, der hører hjemme i Roskilde.

Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery, Roskilde – Region Sjælland:

Peers som Brobyggere er et treårigt satspuljeprojekt, der varetages i et partnerskab mellem Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND. Projektet løber frem til juni 2018. Projektets formål er at udvikle og afprøve modeller for peerstøtte for at styrke patienternes recovery-proces.

Hvad rummer stillingen?

  • Du bliver peerstøtte for patienter, der er i behandling i psykiatrien i Roskilde. Din opgave er at have samtaler med patienter med afsæt i udskrivningsguiden: ”Når du skal udskrives – til dig der er indlagt på en psykiatrisk afdeling”. Se mere på udskrevet.dk/materialer
  • Du får muligheden for at bruge din erfaringskompetence til at støtte patienternes recovery-proces
  • Du bliver del af en engageret projektgruppe, der arbejder med peer som brobygning
  • Du bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor det at sætte personlige erfaringer i spil er centralt.
  • Du får faglig sparring og supervision gennem bl.a. SIND og Peernetværket Danmark

Vi lægger vægt på, at du

  • Har været i behandling i psykiatrien
  • Har erfaring med at komme dig helt eller delvist fra psykisk sygdom
  • Har lyst til at bringe dine erfaringer i spil til gavn for andre
  • Har gode samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til andre mennesker

Der er ingen formelle uddannelseskrav, men det er en fordel hvis du har taget peer-kursus eller har erfaring med peerarbejde.

Stillingen er på 8-15 timer pr. uge efter aftale og er tidsbegrænsede til perioden april 2017 – juni 2018 evt. med mulighed for forlængelse.Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 13.03.17 hos PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery, Smedegade 16, 4000 Roskilde.

Kort om peerstøtte

Internationale erfaringer og forskning viser, at peerstøtte gavner både givere og modtagere af støtten og kan være en unik og virksom ressource i en Recovery-understøttende indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Hvad betyder peer?

Kort fortalt er en peer en person med erfaring, du kan spejle dig i. Spejling eller genkendelse kan foregå i mange situationer og handle om mange forskellige ting. I Peers Som Brobyggere er det erfaringen med at komme sig fra psykisk sygdom, der er i fokus

Hvad er Recovery?

Recovery betyder ’at komme sig’ efter en psykisk lidelse. Recovery er en personlig proces, der handler om at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den pågældende person selv.

Håb er centralt for Recovery. Og håbet kan forstærkes gennem indblik i, hvordan andre har fundet en vej frem.

Læs mere på vores hjemmeside

Kilde: Peer-medarbejder til PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery, Roskilde – Region Sjælland

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.