Udsatte skal hjælpe udsatte i nyt projekt – Mariagerfjord | amtsavisen.dk

Udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune, som har opnået en smule hold på deres egen tilværelse, skal hjælpe andre og mere udsatte medmennesker til også at skabe sig et bedre liv. Sådan lyder tankegangen bag et Blå Kors-mentorprojekt i Hobro og Arden, som sættes i værk fra august og strækker sig over de næste to år.

Hvordan arbejder vi bedst med recovery?

AFTENEN ER EN MULIGHED FOR at mødes med andre peers og drøfte hvilke særlige muligheder og barrierer, der er forbundet med at være ansat som repræsentant for recovery-tankegangen på steder, der samtidig er borgernes hjem. Det bliver en aften, hvor vi vil zoome ind på dig og dine peer-kollegaers erfaringer – og se, om der …

UK: David Cameron announces £14 million for another school mentoring programme

The government has announced plans to spend £14 million on a mentoring programme for struggling teenagers just weeks after handing out £70 million for similar schemes. The £14m fund will be managed by the Careers and Enterprise Company and spent on recruiting “high-flying professionals” to work with teens who are considered at risk of “under-achieving or …

Robert Putnum on why mentors matter : The Chronicle of Evidence-Based Mentoring

We Americans like to think of ourselves as “rugged individualists” – in the image of the lone cowboy riding toward the setting sun, opening the frontier.But at least as accurate a symbol of our national story is the wagon train, with its mutual aid among a community of pioneers. Throughout our history, a pendulum has …

CV

UDVALGTE JOB: 2013 –  Selvstændig forsker og underviser, 2008-2012: Ph.D. stipendiat Roskilde Universitet , 2003-2008:  Egen konsulentvirksomhed: Herunder udvikling af mentorordninger og udbud af mentoruddannelser. 2005-2006: Projektleder og aktionsforsker: Matchworker – et mentorprogram for indvandrermænd, støttet at EU Socialfond, Integrationsministeriet og Århus Kommune. 2004-2005: Udvikler og projektleder af mentorprogrammet ”Tid til familie” støttet af Urban-programmet …

TIDLIGERE OPGAVER

Røde Kors; Mentorkursus for deltagere i landsprogrammet Primus Motor. En frivillig mentorindsats i forhold til tidligere indsatte. Forløb: Tovholderuddannelse – erfaringsbaseret gruppe facilitering – for “Café EXIT – fra indsat til værdsat” –  slides første del her Formidlingsprojekt om peer-viden støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse se peerviden.dk Forskningsopgave for Landsforeningen SIND: “Frivilligt arbejde …