Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer

image_822_da

Find programmet, klik overfor.

Det overordnede formål er at arbejde med at udvikle lokale lærende mentornetværk baseret på gensidig sparring. Det vil sige erfaringsudveksling og arbejdet med at sikrer kvaliteten af mentorenes frivillige arbejde. Som deltager får du både en teoretisk viden om mentorskabets muligheder og samtidig en overordnet praktisk forståelse af, hvordan det lokale lærende mentornetværk kan udvikles.  Læs videre “Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer”

Netværksmøde for virksomheds-mentorer i Svendborg

Svendborg

Jobcenter Svendborg: Dagens Tema: Mandag, den 12. Maj 2014

Indledende oplæg: ”Inkluderende mentorering – at skabe sig en verden at leve i”. Hvad sker der over tid med dem der får en mentor? Hvilken viden har vi om hvad der virker? Hvilke forskellige roller kan mentor indtage? Hvor er grænserne for mentorskab? Hvordan sikres kvaliteten af mentorrelationen? Læs videre “Netværksmøde for virksomheds-mentorer i Svendborg”

Lærende mentornetværk – et netværksforløb om metoder til at udvikle og lede et mentornetværk

image_822_da

link til programmet

Det overordnede formål er at udvikle læringsformer baseret på mentorernes egen gensidige sparring. Det vil sige erfaringsudveksling, der skaber læring og kvalitetsudvikling. Som deltager får du både en teoretisk viden om mentorskabets forskellige muligheder og samtidig en overordnet forståelse af, hvordan du kan udvikle et lærende mentornetværk. Læs videre “Lærende mentornetværk – et netværksforløb om metoder til at udvikle og lede et mentornetværk”

Mentorer skal have frirum til at virke

Socialpædagogen: 14/13     SP14-2013_forside

Af Iben Baadsgaard Al-Khalil
Selvstændig mentorforsker og proceskonsulent afdækker i sin ph.d., at ejerskabet og frirummet i relationen mellem mentor og borger er afgørende for, om modtageren af mentorstøtten får udbytte af den eller ej.

Kernen i et mentorforløb er ejerskab og frirum – og Lars Holmboe, der har skrevet ph.d.-afhandlingen ‘Inkluderende mentorering’ ved Roskilde Universitet, mener, at de frivillige mentorer har en større chance for at lade ejerskabet og styringen ligge hos borgeren. Læs videre “Mentorer skal have frirum til at virke”

INKLUDERENDE MENTORERING

phd Lars Holmboe forside korrigeret

– at skabe sig en verden at leve i

P.hD. afhandling: Mentorer har en vigtig samfundsfunktion for udsatte borgere

I mere end 10 år har tusinder af frivillige og lønnede mentorer bidraget til samfundets sociale kapital ved at støtte medborgere, der har en aktuel risiko for at blive marginaliseret. Men der er behov for at give mentorerne større samfundsmæssig anerkendelse. Det kan man gøre ved at understøtte og nytænke mentorenes læring, konkluderer Lars Holmboe fra Roskilde Universitet i en ny ph.d.-afhandling.  

Ph.d. afhandlingen kan læses og downloades ved at klikke på billedet. Læs videre “INKLUDERENDE MENTORERING”