Center for Evidence-Based Mentoring

Welcome to the Center for Evidence-Based Mentoring. The Center is dedicated to creating the open and efficient exchange of research and ideas. In doing so, we seek to advance the production, dissemination, and uptake of evidence-based practice in ways that improve the effectiveness of practice and, ultimately, create stronger, more enduring mentor-mentee relationships. Læs videre “Center for Evidence-Based Mentoring”

De, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, skal have en mentor

DRFå et job eller vi tager din kontanthjælp! Den slags krav virker sjældent på samfundets mest udsatte borgere, og derfor skal de have en mentor. Sidste år blev ordningen skærpet, så de, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, skal have en personlig mentor.  Læs videre “De, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, skal have en mentor”

Frivillige mentorer hiver sårbare unge i land –

Pol De har svært ved at deltage i andre unges fællesskaber. De føler sig isolerede og ensomme. De går fra den ene uddannelse til den anden uden at få et eksamensbevis. Til sidst vender de op og ned på nat og dag – og risikerer at få en depression. Først på det tidspunkt bliver de sårbare unge synlige for kommunerne. Men så er det for alvor svært at ændre kursen og få rettet op på deres liv. Læs videre “Frivillige mentorer hiver sårbare unge i land –”

Frivillige mentorer hiver sårbare unge i land

Pol  Den 67-årige Maja Bertelsen  har været med i mentorprogrammet i Lyngby-Taarbæk Kommune siden begyndelsen i 2012. Efter mange år som leder inden for annoncesalg og reklame på blandt andet Politikens Lokalaviser og som underviser på handelsskolen Niels Brock valgte hun at bruge en del af sin tid som pensionist til at give sin livserfaring videre. Hun har også en voksenpædagogisk uddannelse at trække på.   Læs videre “Frivillige mentorer hiver sårbare unge i land”

Temadag om peer-støtte i frivilligt socialt arbejde

Hvem kan deltage? Ledere og koordinatorer i frivillige sociale organisationer, som enten arbejder eller har arbejdet med peer-støtte (bruger-til-bruger støtte). Du kan også deltage, hvis du interesserer dig for temaet og overvejer, hvordan du kan arbejde med peer-støtte i din forening. Læs videre “Temadag om peer-støtte i frivilligt socialt arbejde”

Udenfor: En stor del af de unge hjemløse udgøres af minoriteter og socialt ekskluderede

Unge med indvandrerbaggrund, psykisk sygdom, misbrug, omsorgssvigt og kort eller ingen uddannelse tæller en stor del af det stigende antal af unge hjemløse. Det gælder både herhjemme, i Danmark, og i resten af Europa, erfarer projekt UDENFOR i forbindelse med arbejdet med unge hjemløse. Læs videre “Udenfor: En stor del af de unge hjemløse udgøres af minoriteter og socialt ekskluderede”

Mentorer hjælper langtidsledige tilbage på sporet

CXNy rapport fra CFBU kortlægger mentorindsatserne i 26 boligområder og peger på gode erfaringer, som kan udbredes til andre boligområder.

Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem:

Læs videre “Mentorer hjælper langtidsledige tilbage på sporet”

Derfor er jeg mentor

GIFlogoColorSmallJeg har haft mange mentorer i mit liv. Min gamle mormor i Malawi var den bedste mentor for mig. Hver gang jeg kom hjem på besøg, fik jeg vejledning af hende. Min mormor er nu gået bort, og jeg kan ikke snakke med hend længere. Men hver gang jeg har brug for vejledning, tænker jeg på, hvad mormor ville have sagt. Jeg har også haft en god mentor i min far. Læs videre “Derfor er jeg mentor”

Forespørgselsdebat i Folketinget om kommunernes brug af frivillige

GIFlogoColorSmallFredag d. 27. marts skal Økonomi- og Indenrigsministeren svare på følgende forespørgsel stillet af Enhedslisten ved socialordfører Finn Sørensen: ”Hvad kan ministeren oplyse med hensyn til kommuners og regioners brug af frivillige, herunder i hvilket omfang kommuner og regioner selv hverver og organiserer frivillige, i hvilket omfang det sker via aftaler med de frivillige organisationer og i hvilket omfang frivillige erstatter faguddannet personale, og hvad kommuner og regioner gør for at undgå, at det sker.” Læs videre “Forespørgselsdebat i Folketinget om kommunernes brug af frivillige”

Dumpekarakter til mentorordning: Fører ikke til job eller uddannelse | Politik | DR

GIFlogoColorSmallMentorordningen er et centralt element i dansk beskæftigelsespolitik, men nu viser en såkaldt effektanalyse af ordningen, at den ikke bidrager til at få folk i arbejde eller uddannelse, sådan som det ellers er meningen, skriver dagbladet Information Læs videre “Dumpekarakter til mentorordning: Fører ikke til job eller uddannelse | Politik | DR”