Opsøgende mentor til arbejdet med tidligere udsendte soldater i Veterancentret

Staten

Vi har brug for at udvide teamet af opsøgende mentor- og beskæftigelsesrådgivere i arbejdet med tidligere udsendte soldater i Veterancentret og har du den faglige baggrund til dette arbejde, hører vi gerne fra dig.

Om os
Stillingen er placeret i Mentor- og Beskæftigelsessektionen under Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen i Veterancentret. Veterancentret har til formål at støtte veteraner og deres pårørende før, under og efter en udsendelse. Centret har tjenestesteder i Ringsted, Høvelte, Slagelse, Fredericia, Karup, Holstebro, København og Aalborg. Den opsøgende mentor- og beskæftigelsesrådgiver vil få sin tjenstlige base i Slagelse, hvorfra Midt- og Sydsjælland samt Lolland og Falster skal dækkes. Der er i teamet to andre opsøgende mentor- og beskæftigelsesrådgivere, der er organisatorisk placeret i København.

Om stillingen
Du kommer til at beskæftige dig med veteraner, der er psykisk sårede med fx PTSD samt komplekse sociale og til tider psykiatriske problemstillinger. Deres udfordringer har direkte eller indirekte relation til deres udsendelse.

Du vil konkret arbejde med at finde, opsøge og støtte særligt svært kontaktbare og hjemløse veteraner, der ikke længere er ansat i Forsvaret, og hvor en pædagogisk og socialfaglig indgangsvinkel i arbejdet vil være af afgørende betydning. Desuden vil du have et tæt samarbejde med Veterancentrets job- og uddannelsesrådgivere, socialrådgivere, psykologer og mentor- og beskæftigelsesrådgivere.

Udgangspunktet i arbejdet er den enkelte veterans behov og ønsker, og målet er at udvikle og fastholde et relationelt arbejdsfællesskab med den enkelte veteran, hvor livsændringer bliver muliggjort. Det er derfor væsentligt, at du i stillingen er indstillet på en respektfyldt tilgang til veteranens egne livsvalg og værdier for et meningsfyldt liv. Og at du kan støtte den enkelte i at mestre eget liv, i så høj grad som muligt.

Vi har en helhedsorienteret tilgang i arbejdet med hver enkelt veteran, hvor vi identificerer relevante tilbud i både offentlig og privat regi, der kan støtte op om den enkelte veterans behov og ønsker. Du skal derfor i høj grad arbejde med skabelse og vedligeholdelse af aktør- og interessentnetværk i det geografiske område du skal arbejde i.

Om dig
Vi forventer, at du har en mellemlang eller videregående uddannelse med fokus på det socialfaglige og/eller pædagogiske felt. Det kan være socialpædagog, socialrådgiver eller lignende, evt. med overbygning indenfor fx socialt arbejde eller sundhedsfremme.

Du har erfaring med at facilitere, udbygge og opretholde aktørnetværk med fx frivillige foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommuner og regioner. Ligeledes har du erfaring med at arbejde relationelt med mennesker, der har psykiske og/eller sociale problemstillinger, samt erfaring med opsøgende socialt arbejde. Du har evnen til at samarbejde helhedsorienteret med veteranen om hans/hendes sag.

Det vil helt klart være en fordel, hvis du har kendskab til det kommunale system og kendskab til psykiatrien og viden om psykiatriske problemstillinger.

Herudover forventer vi, at du har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt og evner at gennemføre præsentationer for større og mindre grupper. Du skal være psykisk robust, fleksibel i forhold til arbejdstid og arbejdssted, da der vil være en del rejseaktivitet forbundet med stillingen. Desuden skal du have et gyldigt kørekort.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset og løber indtil den 31. december 2017.
Ansættelsen sker i henhold til gældende statslig overenskomst eller på individuel kontrakt, hvor løn og pension forhandles individuelt efter kvalifikationer. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Mentor- og Beskæftigelsesrådgivningssektionen Rikke Jannerup på tlf. 7216 3330 eller opsøgende medarbejder Elisabeth Kappel på tlf. 7281 9851. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 10. februar 2016. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Ringsted den 22. februar 2016.

Vi vil bede dig søge stillingen via ansøgningslinket. Ansøgningen skal meget gerne indeholde dokumentation for evt. gennemført uddannelse.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Veterancenteret:
Veterancenteret står for den forebyggende, den behandlende og støttende samt opfølgende indsats, og har derfor også ansvaret for eller bidrager til aktiviteter såvel før, som under og efter en udsendelse. Centeret skal tilsikre, at indsatserne på veteranområdet løbende kvalificeres og udvikles.
I Veterancentret er vi i alt 138 medarbejdere. Veterancentrets ledelse og administration samt en række faglige specialer er placeret i Ringsted, mens en stor del af medarbejdergruppen har tjenestested i Aalborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, København (Svanemøllen) eller Birkerød (Høvelte).

Kilde: Opsøgende mentor til arbejdet med tidligere udsendte soldater i Veterancentret – job-i-staten.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.