Offerrådgivningen tilbyder nu mentor-forløb

Offerrådgivningen i Viborg har fået en ny mulighed. En mulighed, som gør, at man som offer, pårørende eller vidne fra en grænseoverskridende og potentielt traumatiserende situation kan blive fulgt tæt af en mentor, så længe man måtte have behov for en ekstra hånd, et par ekstra ører, en ekstra skulder at støtte sig til. – Det havde Lene Schou, 44 år, efter at hun blev overfaldet, en dag hun var ude at handle for flere måneder siden. Overfaldet har hun ikke lyst til at fortælle om, men hun vil derimod gerne fortælle om den hjælp, hun siden fik af Offerrådgivningen.

Op at stå

Ret hurtigt efter overfaldet kom Lene i kontakt med Kirsten Bartholdy, som i tre år har været frivillig i Offerrådgivningen. Beskyttende, omsorgsfuld og med det overblik, som Lene Schou – og andre som hende – selv kan mangle i situationen, gik hun i begyndelsen ind og var en daglig kontakt, som var der, når Lene havde brug for hende.

»Det, vi tilbyder, er ikke terapi. Det er rådgivning. Vi tilbyder hjælp til at komme op at stå på benene igen,« fortæller Kirsten Bartholdy.

Rundt på gulvet

Som en af de første i den landsdækkende forening har hun specialiseret sig via en diplomuddannelse, så hun nu kan kalde sig mentor. Det betyder, at hun kan følge et offer i længere tid end tidligere, hvor en enkelt samtale eller to som regel var den kontakt, der var imellem forening og forurettet.

Og Lene havde bestemt brug for Kirstens nye færdigheder.

»Efter et overfald kan man stå i en situation, hvor man stadig skal have det praktiske i ens hverdag til at fungere, men samtidig er man følelsesmæssigt helt rundt på gulvet,« forklarer Lene Schou, som vælger at fortælle for på den måde at være med til at udbrede kendskabet til Offerrådgivningen og dens tilbud.

»Som offer for et overfald får man krænket sit privatliv, for man oplever ikke at kunne beskytte sig selv. Den omsorg, en mentor har – den ro, en mentor kan skabe omkring én – hjælper rigtig meget. Kirsten var med mig ude på det sted, hvor jeg blev overfaldet, og hun var også med mig ved politiet og ved lægen,« nævner Lene Schou som eksempel på den hjælp, hun har fået.

»Det at have nogen, der siger: »Hvad kan jeg gøre for dig?« giver rigtig meget. Det giver en sikkerhed og tryghed. Jeg er så glad for al den støtte og hjælp, jeg har fået,« fortæller hun videre.

Skraldespand

Også for Kirsten Bartholdy er mulighederne som mentor befriende at have. Det er rart, siger hun, at kunne følge en person helt i mål.

»Tidligere måtte jeg ud fra min fornemmelse rådgive om, at man eksempelvis tog kontakt til en læge eller en psykolog, hvis jeg vurderede, at det kunne være nyttigt for at kunne komme videre. Det vil jeg også gøre i dag, men oftest oplever jeg, at det, man faktisk bare har brug for, er at tale om sit traume, så man ikke sidder fast i det,« siger Kirsten Bartholdy.

»Man har brug for at snakke, skælde ud, spørge og at have nogen ved sin side. Det er det, vi nu kan tilbyde med vores mentorordning«.

Lene Schou tilføjer:

»Det, en mentor kan, er at være skraldespand. Alle de efterveer, der er på sådan et overfald – vrede, skam, skyld og bekymring – kan være hårde at bære på, og det kan også være enormt hårdt for ens relationer, fordi de er følelsesmæssigt forbundet til en,« siger hun.

»At jeg havde Kirsten betød, at så behøvede jeg ikke at have et overblik, fordi jeg vidste, at kronologien og tidslinjen, den havde hun styr på. Jeg behøvede ikke at beholde erindringen i mig. Jeg kunne få afløb, jeg kunne få det parkeret et sted, fordi jeg havde et livsvidne«.

Kilde: Offerrådgivningen tilbyder nu mentor-forløb – Viborg | viborg-folkeblad.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.