Nyt hold på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden


24 TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE OG MEDARBEJDERE FRA REGION HOVEDSTADEN OG FLERE KOMMUNER ER NETOP BEGYNDT PÅ PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN

Det kan gøre en stor forskel for borgere med psykiske vanskeligheder at få hjælp og støtte af ligesindede peers. Både under indlæggelse, på bosteder og i eget hjem.

Af Mie Brandstrup

Lige nu er et nyt hold af tidligere psykiatribrugere i gang med Peer-uddannelsen i partnerskabsprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden, som Det Sociale Netværk er en del af.

Det nye hold på peeruddannelsen består både af frivillige og lønnede peers samt nogle af deres nye kolleger i region og kommuner.
Peeruddannelsen består af en række moduler, hvor kursisterne blandt andet bliver skarpe på, hvad peerstøtte er, hvordan man arbejder med recovery, og hvordan man fortæller og lytter til livshistorier.

Uddannelsen foregår sideløbende med det støttende arbejde hos borgerne.

Styrker og dilemmaer
Rundt omkring ved bordene diskuterer de kommende peers og deres kolleger nogle af de emner, de har været igennem i løbet af uddannelsen.
Det handler både om de styrker og værdier, der er ved at have peers ansat i psykiatrien og i kommunerne men også de dilemmaer, der kan opstå i det daglige arbejde.

Nogle af de emner, der debatteres, er blandt andet, hvor meget man som peer skal dele ud af sig selv. At man også skal huske at passe på sig selv, når man trækker på sine egne erfaringer fra et sygdomsforløb hos enten sig selv eller hos en pårørende.

33-ÅRIGE BETINA (TV) HOLDT OPLÆG TIL KURSISTERNE OM BETYDNINGEN AF AT HAVE TILKNYTTET EN PEERSTØTTEMEDARBEJDER.

Det samme gælder den fortrolighed, som borgerne kan opbygge til peeransatte. Mange oplever, at man som peeransat når ind til brugerne på en anden måde, end det almene personale kan gøre, fordi man måske deler nogle fælles oplevelser eller følelser.

Det rejste en hed diskussion om, hvordan man som peer kan bevare det fortrolige forhold til en borger, og samtidig være meget tydelig omkring, hvornår man har pligt til at gå videre med sin viden – enten til pårørende eller kolleger.

En klar styrke ved peers i psykiatrien er, at de kan sætte sig i borgernes sted. Både når det gør ondt, og når der skal motiveres.

”Jeg tror, at peers er gode til at tale folk op, for sproget betyder meget. At sige ”Du kan godt, der er nogen, der tror du dig”, det har stor betydning. På den måde kan peers være med til at repræsentere håbet”, lyder det ved ét af bordene.

En peer føles ikke som en behandler 
En af gæsterne på uddannelsesdagen er 33-årige Betina, der har modtaget peer-støtte de seneste to år. Hun holder oplæg og fortæller de kommende peers om, hvordan peerstøttemedarbejderen Lise gjorde en klar forskel for hende.

”Noget af det første, hun sagde til mig, var, at det nok skulle blive godt alt sammen. Også selv om jeg ikke selv troede på det. Det kunne ligeså godt have været en veninde, jeg talte med og ikke en behandler. Jeg følte mig ikke syg, når vi talte sammen”, fortæller hun.

Betina har modtaget peerstøtte både i de perioder, hvor hun har været hjemme, og når hun har været indlagt. Og hun oplevede, at samtalerne med Lise var med til at flytte hendes fokus væk fra at være syg.

”Jeg følte ikke, at det hele var så alvorligt, når jeg talte med hende. Hun hjalp mig med at få et andet selvbillede end dét at være syg. Ligesom hun hjalp med at bygge bro til mine pårørende og sætte ord på, hvordan jeg havde det”.

Læs hele artiklen på Det Sociale Netværks hjemmeside


Peer-projektet udvider

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden drives i et samarbejde mellem Det Sociale Netværk, Psykiatriforeningernes Fællesråd, Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Rudersdal og Helsingør.

På basis af erfaringerne fra pilotprojektet forrige år, er der nu åbnet op for peer-uddannelsen for lønnede og frivillige peers samt kollegaer til peers.

Det næste forløb med peer-uddannelsen begynder til maj.

Du kan holde dig opdateret her eller ved at kontakte projektmedarbejder Laura Nygaard på ln@detsocialenetvaerk.dk for yderligere information.

Kilde: Nyt hold på Peer-uddannelsen – Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.