‘Lær for livet’ i partnerskab med Lærestandens Brandforsikring

Et nyt partnerskab mellem Lær for Livet og LB Forsikring A/S, der består af Lærerstandens Brandforsikring og Bauta Forsikring samt Runa forsikring.  LB Forsikring A/S bidrager de næste tre år med 4 mio. kr. til Lær for Livets mentorordning, og vil også hjælpe med at skaffe mentorer til Lær for Livets Learning Kids blandt selskabets 400.000 medlemmer.  ”Vi håber, at vi med dette partnerskab kan bidrage til at forbedre anbragte børns muligheder i livet,” siger Anne Mette Toftegaard, direktør i LB Forsikring.

For flertallet er skolen første skridt på vejen til et godt liv, men for anbragte børn og unge betyder mange skoleskift, skolepauser og lave forventninger, at de ofte halter bagud. Her kan stabile voksne spille en afgørende rolle. Derfor vil LB Forsikring, der består af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring, nu rekruttere forsikringstagere som mentorer til anbragte børn i læringsprogrammet Lær For Livet, hvor man arbejder for at styrke det enkelte barns læring og livsduelighed.

Sommerferien er slut, og tusinder af børn er netop startet i skole. Langt størstedelen af dem vil afslutte 10 år i grundskolen med et eksamensbevis i hånden, men for gruppen af anbragte børn vil det kun være tilfældet for 52 procent. Seks år eftergrundskolen vil kun 20 procent af de anbragte unge have taget en ungdomsuddannelse. Det gælder for 76 procent af deres ikke-anbragte kammerater (KL Nøgletal 2017).

Som voksne har de lavere uddannelsesniveau, livsindkomst og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Derfor begyndte læringsprogrammet Lær For Livet for fem år siden at arbejde med at styrke læring og livsduelighed blandt anbragte børn:

”Selvom anbragte børn har samme begavelse som andre børn, kan vi konstatere, at de halter efter i skolen. Det skyldes blandt andet mange skoleskift, skolepauser og ofte lave forventninger til de anbragtes skolegang. Det er et problem, fordi uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed i livet. Vi forsøger blandt andet med mentorer at give dem faglig støtte og netværk, så de får bedre kort på hånden i forhold til at gennemføre en uddannelse,” siger Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær For Livet.

Frivillige mentorer kan gøre en forskel
Hvert år bliver 75 anbragte børn i alderen 9-13 år en del af Lær for Livet, der består af en helhedsorienteret indsats med fokus på læring, brobygning mellem skole, hjem og kommuner samt en mentorordning, hvor det enkelte barn får en personlig mentor i de seks år, projektet varer. Netop det sidste element kan spille en afgørende rolle for det enkelte barn. Derfor går LB Forsikring nu aktivt ind og støtter arbejdet med at rekruttere mentorer blandt egne medlemmer (forsikringstagere).

”Forebyggelse er ikke ukendt i forsikring. Men vi vil gerne udvide forståelsen af, hvad forebyggelse også kan være – nemlig et langt sejt træk, tidlig indsats og fokus på læring. Vi ved også, at vores medlemmer bekymrer sig om sammenhængskraften i samfundet. Derfor giver det mening, at vi som forsikringsfællesskab tager ansvar for, at udsatte grupper ikke ender uden for fællesskabet.  Samtidig er vores medlemmer kerneeksemplet på de mentorer, der er brug for. Og vi håber derfor, at vi med dette partnerskab kan bidrage til at forbedre anbragte børns muligheder i livet,” siger Anne Mette Toftegaard, direktør i LB Forsikring.

Og der er brug for indsatsen, netop nu er 100 børn spredt over hele landet på venteliste til en mentor.

FAKTA

Om samarbejdet:
LB Forsikring bidrager med 4 mio. kr. over de næste tre år til at styrke mentorordningen for anbragte børn. Derudover vil LB Forsikring også bidrage med at skaffe nye mentorer til de ca. 75 nye børn, der optages i programmet årligt. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere, social- og sundhedsansatte. Målsætningen er at øge antallet af anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skabe ny viden og sprede de gode metoder til gavn for endnu flere anbragte børn.

Der er i dag ca. 300 frivillige mentorer i Lær for Livets mentorordning. Hvert år skal der rekrutteres 120 nye mentorer til at tage sig af de nye og eksisterende børn i forløbet.

Om Lær For Livet
Lær for Livet er et helhedsorienteret seksårigt læringsprogram for anbragte børn og unge. Programmets formål er at styrke anbragte børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv.

Om LB Forsikring
LB Forsikring er et forsikringsfællesskab for knapt 400.000 medlemmer, som er tilknyttet enten Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring. LB Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab på privatmarkedet og har primært lærere, sygeplejersker, pædagoger og andre undervisere, social- og sundhedsansatte.

Om anbragte børn og uddannelse
I Danmark er der 11.000 anbragte børn mellem 0-17 år. I dag forlader kun 52 procent af de anbragte børn 9. klasse med et afgangsbevis i hånden. Og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end andre. Og seks år efter grundskolen vil kun 20 procent af de anbragte unge have taget en ungdomsuddannelse. Det tal er 76 procent for deres ikke-anbragte kammerater.

Source: Nyhed – Lær for Livet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.