Ny mentorordning skal hjælpe unge der mistrives

Som den første vestegnskommune får Brøndby nu en lokalafdeling af Gadespejlene, der er en mentorordning for unge, der har problemer.

Foreningen Gadespejlene, som allerede findes i fem andre kommuner, starter nu også op i Brøndby. Gadespejlene er en frivillig mentorordning for unge mellem 15 og 29 år, der kæmper mod mistrivsel og måske er på kant med loven. Foreningen går ind og tilbyder en ressourcestærk voksenrelation i længere eller kortere tid til de unge.

Samarbejdet mellem mentoren og den unge foregår uformelt og uden journaler og rapporteringer til kommunen af nogen art. Alligevel bakker Brøndby Kommune op om projektet, da man ser det som et godt supplement til den mere traditionelle sagsbehandling, og fordi erfaringer viser, at det er afgørende for den unge, at mødet med mentor er frivilligt både for mentor og den unge.

»Jobcenter Brøndby er rigtig glade for det nye samarbejde med foreningen Gadespejlene. Jeg er sikker på, at vi dermed bidrager til at skabe rammerne for, at flere unge bliver i stand til at træffe gode, sunde valg i deres liv og til at gennemføre en uddannelse. Mange erfaringer taler for, at når indsatsen lykkes, skyldes det ofte relationen til en betydningsfuld voksen, som bakker op og møder den unge med respekt for hans eller hendes virkelighed,« forklarer Bjarne Bo Larsen, jobcenterchef i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune er nu derfor på udkig efter frivillige mentorer, som har den rette profil i forhold til indsatsen.

Den rette mentor er:
ressourcestærk.

rummelig i mødet med de unges virkelighed.

god til at lytte.
klar til at gøre en forskel ved at stille sin person til rådighed for et ungt menneske.

har erhvervserfaring.
kan afse 6-8 timer om måneden.

indstillet på, at man indhenter børneattest og straffeattest.

Informationsmøde
Der er ingen krav om hvor tit, den unge skal mødes med sin mentor. Der er tavshedspligt og journalføringen er lagt til side i relationen.

Vil man høre mere om mentorrollen, så kom til informationsmøde mandag den 21. november kl 19.00-21.00 i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby.

Læs mere om gadespejlene på www.gadespejlene.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.