Ny mentorordning for 13-17-årige 

En ny mentorindsats under navnet ’Erhvervsvenner’ skal styrke unges overgang til uddannelse og job. Faxe Kommune er som den første klar til at gøre brug af ordningen, der bliver varetaget af Foreningen Nydansker med støtte fra Trygfonden. Frivillige mentorer med overskud, engagement, stabilitet og en vis robusthed er nøglen til at skabe resultater.

Erhvervsvenner er et frivillig mentorprojekt for unge, uanset etnicitet, i 7.-10. klasse, samt unge, der befinder sig i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det er rettet mod unge, der har brug for ekstra støtte til at håndtere hverdagens udfordringer og som har brug for hjælp og afklaring på vejen til uddannelse. Mentorforløbet skal være med til at styrke de unge fagligt, socialt og personligt til at navigere mere sikkert igennem ungdomslivet.

”Vi vil udvikle og afprøve en mentorordning særligt for elever i folkeskolens sidste klasser, der af forskellige årsager ikke trives eller har svært ved at overskue skolen og møder udfordringer i overgangen til ungdomsuddannelser, som på længere sigt kan betyde en svag tilknytning til arbejdsmarkedet,” fortæller Foreningens Nydanskers direktør Torben Møller-Hansen.

Opbakning i overgangen til ungdomsuddannelse

’Erhvervsvenner’ er etableret i kølvandet på, at flere af Foreningen Nydanskers samarbejdspartnere har efterspurgt mentorordninger, der henvender sig til yngre målgrupper. I kommunerne er man nemlig meget bevidst om, at der er grupper af unge, som har faglige, sociale, personlige eller familiemæssige udfordringer, som bringer dem i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har de brug for en positiv voksenkontakt for at blive fastholdt, lyder det i Faxe Kommune, hvor der er sat skub i de første mentorforløb:

”Der er helt klart et potentiale i at give disse unge en voksen sparringspartner. Vi tror på, at det kan hjælpe med at flytte dem i rigtig retning. I Faxe Kommune har vi i vores børne- og ungepolitik fokus på uddannelsesparathed og arbejder med metaforen ”Vi åbner døre”. Det stemmer rigtig godt overens med ’Erhvervsvenner’, som forhåbentligt kan hjælpe med til at gøre de unge helt klar til at fortsætte deres uddannelsesforløb,” siger Erik Østerby, Centerchef ved Center for Børn og Undervisning i Faxe Kommune.

Dette bakkes op af TrygFonden, der har valgt at donere penge til projektet som led i deres samlede arbejde for at skabe større trivsel, give alle en chance i livet og sørge for, at flere børn og unge får en kompetencegivende uddannelse. Cathrine Riegels Gudbergsen, der er formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, fortæller at TrygFonden er glade for at kunne støtte netop dette projekt:

”Med sit nye mentorprojekt vil Foreningen Nydansker gribe tidligere ind og allerede i folkeskolen tage fat i de unge, der ikke trives. Forhåbentligt kan den tidlige indsats forebygge, at de unge falder helt fra i uddannelsessystemet, men i stedet får realiseret deres potentiale og generelt finder sig til rette i tilværelsen.”

Mentorforløb med afsæt i den unges behov

Den unge og mentor mødes som udgangspunkt 4 timer om måneden i 9 til 12 måneder. Omdrejningspunktet for forløbet er den enkelte unges behov og de konkrete udfordringer, der er i spil. Fokus kan være rettet mod personlige udfordringer som fx mobning, ensomhed, problemer i hjemmet eller præstationsangst. Målet er at rydde de forhindringer af vejen, der skal til for at komme godt igennem grundskolens afsluttende år og påbegynde den rigtige ungdomsuddannelse.

Har du lyst til at blive mentor for en ung?

Vi er på udkig efter dygtige og motiverede mentorer! Syntes du derfor at projektet lyder interessant og har du lyst til at vide mere om din mulighed for at blive mentor, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder Trine Bruun Mathiasen på telefon 3338 6219 eller via tb@foreningen-nydansker.dk.

Source: Ny mentorordning for 13-17-årige – Faxe Netavis

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.