Norge: Erfaringskonsulenter får egen organisasjon

-Bedre arbeidsforhold, kompetanseheving og erfaringsdeling blir de tre hovedsatsingene våre, sier leder Torbjørn Mohn-Haugen. Organisasjonens nettside erfaringssentrum.no skal etter planen lanseres i november. – Selv jobber Mohn-Haugen som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo. Han ser behov for å jobbe samlet for interessene til det stadig økende antallet mennesker med egenerfaring fra psykisk helse- og rusproblemer som jobber i tjenestene.

-Vi skal inngå et samarbeid med Fagforbundet, for å styrke lønnsvilkår, skape egen stillingskode flere steder i landet, og bistå i interessekonflikter som det har vært en del av, sier han.

-Kan føle seg alene

Han ser det som veldig spennende at det blir flere og flere erfaringskonsulenter.

-En del sitter i 20 prosent-stillinger i en kommune, og kan føle seg alene. Det er viktig at vi får en god oversikt, kan bistå med opplæring der det er behov, og at disse får muligheten til å møtes, sier han.

-Lønnsforholdene sprikende

Lønnsforhold blir viktig for organisasjonen å jobbe med.

-Lønnsforholdene er veldig sprikende for erfaringskonsulenter, fra 300 000,- til 500 000,- i årslønn for full stilling. Det er et uoversiktlig landskap. Hele erfaringskonsulent-landskapet er uoversiktlig, så Erfaringssentrum håper å bidra til mer ordende forhold, sier Mohn-Haugen.

Kurs og opplæring

For å styrke kompetansen blant erfaringskonsulenter ønsker Erfaringssentrum blant annet å samarbeide med Erfaringskompetanse, NAPHA og andre sentrale miljøer.

-Vi tenker oss en gruppe på 8-10 personer, der vi sammen lager gode kurs og ser hva som finnes av slikt fra før nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig for oss i Erfaringssentrum å samarbeide med alle gode krefter. KBT har hatt et kurs, som flere har sagt er veldig bra. Det finnes en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Bergen, som er bra og har holdt på lenge, men det er lokalt, sier han.

Ung til ung-metodikk

De ønsker å styrke unge erfaringskonsulenter.

-Vi har fått med Miranda Sulejmanova som jobber på Ung Arena Oslo. En av hennes oppgaver vil være å få flere unge erfaringskonsulenter rundt omkring i landet. Sånn kan vi styrke bruken av ung til ung-metodikk der unge erfaringskonsulenter møter unge mennesker som har psykiske problemer. Jeg har vært involvert i å utvikle et kurs for unge erfaringskonsulenter i Oslo, sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Korus Oslo. Dette håper vi blir en bra pilot som kan spres til andre deler av landet, sier han.

Åpen styreplass på hvert møte

Erfaringssentrum vil ha fokus på å være en transparent organisasjon, med stor takhøyde for nye ideer.

-For oss er det viktig å samarbeide med alle gode krefter. Vi tror på et godt samarbeidsklima mellom alle aktører på feltet. Det er også viktig for oss å få input fra erfaringskonsulenter i hele landet. Det er en av grunnene til at vi har en helt åpen styreplass. Så på hvert styremøtet vil den første som melder seg få lik stemmerett som de som sitter i styret. Vi vil ha fokus på å være en transparent organisasjon med stor takhøyde for nye ideer. For rundt omkring i landet sitter det masse fantastiske folk med genuint engasjement og gode ideer til hvordan vi kan forbedre tjenestene sammen, og hvordan vi kan styrke erfaringskonsulentenes stilling i Norge, sier Torbjørn.

Stor konferanse i november

Erfaringssentrum vil også bidra til å skape lokale, regionale og nasjonale nettverk for erfaringskonsulenter.

-Vi kommer i tillegg til å ha en nasjonal konferanse i året for erfaringskonsulenter, forteller han.

På Gardermoen 16.-17. november samles erfaringskonsulenter, brukerorganisasjoner og arbeidsgivere, på Sterkere sammen-konferansen 2017. Konferansen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med deres brukerpanel, som heter Bruker-rop.

Kilde: Erfaringskonsulenter får egen organisasjon – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.