Netværksmøde for virksomheds-mentorer i Svendborg

Svendborg

Jobcenter Svendborg: Dagens Tema: Mandag, den 12. Maj 2014

Indledende oplæg: ”Inkluderende mentorering – at skabe sig en verden at leve i”. Hvad sker der over tid med dem der får en mentor? Hvilken viden har vi om hvad der virker? Hvilke forskellige roller kan mentor indtage? Hvor er grænserne for mentorskab? Hvordan sikres kvaliteten af mentorrelationen?

Oplægget følges op ved at vi sammen gennemprøver forskellige redskaber til at kvalitetssikre mentorarbejdet.

Vi arbejder med øvelser for at finde frem til hvordan sparring og supervision kan bruges til at sikre kvaliteten af mentorarbejdet. Hvordan kan virksomhedsmentorer få gavn af at sparre med hinanden, med kollegaer og andre? Hvordan kan det i praksis lade sig gøre?

Hvilke etiske vanskeligheder kan mentor komme ud for og hvordan kan de løses? Hvorfor og hvornår har mentorer brug for sparring? Hvordan kan sparring mellem mentorer gavne arbejdet? Hvad er supervision i denne sammenhæng?  Hvordan kan sparring og supervision bruges i dagligdagen? Hvordan kan et lærende mentornetværk udvikles efter lokale behov?

Vi bruger eftermiddagen på at arbejde i en vekselvirkning mellem korte oplæg, nyttige øvelser og væsentlige diskussioner.

Underviser: Lars Holmboe, Ph.d. og konsulent

 

 

 

 

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.