Nationalt ressourcecenter for mentorstøtte i USA

Ressourcecenter

Formålet med det amerikanske Mentoring Resource Center er at forbedre og sikre kvaliteten af de tusindvis af mentorordninger i USA. Det vil sige sikrekvaliteten af det frivillige arbejde voksne amerikanske mentorer lægger i at støtte unge udsatte. Centret tilbyder forskellige værktøjer, programmer og undervisningsmaterialer samt praktisk bistand til at oprette nye mentorprogrammer i de enkelte delstater. Få inspiration se siden  her.