Modstandskraft – et program for unge mænd i sårbare situationer

Røde korsLancering af materialet ”Modstandskraft – et program for unge mænd i sårbare situationer”.

Røde Kors har med støtte fra Roskilde Festival Foreningen udviklet et materiale, som giver lokale aktører mulighed for at arbejde målrettet med unge mænd, der befinder sig i sårbare situationer.

Materialet kan bruges af både kommuner og foreninger, ligesom det kan anvendes af internationale partnere. Formålet er at give unge mænd mulighed for at blive aktive ressourcer i deres lokalsamfund og positive rollemodeller for andre unge  – og afværge, at de bevæger sig ud i en negativ retning med kriminalitet, bandeaktivitet og måske endda risiko for radikalisering.

Arrangementet foregår tirsdag den 7. juni kl. 14:00 til 16:30 i Salen, Røde Kors´ Landskontor, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og inkluderer et let traktement.

Baggrund:

Unge mænd i sårbare situationer kan have særlige udfordringer, som ofte overses, fordi mænd sædvanligvis opfattes som stærke forsørgere og ansvarlige for social orden. I mange situationer – f.eks. når familier er splittet og/ellerbefinder sig  i konflikt og katastrofe situationer – har unge mænd svært ved at leve op til de forventninger. Det kan resultere i, at de forfalder til negativ adfærd og måske bliver nemme ofre for rekruttering til kriminelle netværk og ekstremisme.

Røde Kors præsenterer en ny og innovativ model for, hvordan organisationer og andre kan inddrage unge mænd i konstruktive og positive fællesskaber/ aktiviteter.  Metoderne er udviklet sammen med de unge selv og er baseret på deres egne oplevelser og livssituation.

Ordstyrer:

Jakob Sheikh, journalist ved Politiken og forfatter til ´Danmarks Børn i Hellig Krig´

Paneldeltagere:

Morten Goll, leder af Trampolinhuset i København, et samlingssted for flygtninge og danskere

Maria Kavita Nielsen, programchef for “Mind Your Own Business”

Jakob Eilsøe Mikkelsen, Red Barnets repræsentant for Afrika

Leslie Otto Grebst, projektleder, Røde Kors

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og debattere konstruktive tiltag for at åbne nye handlemuligheder for unge mænd.

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding på dette link nødvendigt. (max. 2 personer pr. organisation)

Tilmelding: https://www.rodekors.dk/modstandskraeft

 

 

Program

 
 

14:00-14:15

Velkomst ved generalsekretær Anders Ladekarl og Trine Henningsen, Roskilde Festival Foreningen
 

14:15- 14:20 

Kortfilm om projektets tilblivelse
 

14:20-14:30

Projektleder, Leslie Otto Grebst beskriver programmet
 

14:30-14:40

Trampolinhuset ved Morten Goll
 

14:40-14:50

“Mind Your Own Business” ved Maria Kavita Nielsen
 

14:50-15:00

Red Barnets arbejde med unge mænd i Somalia ved Jakob Eilsøe Mikkelsen
 

15:00-16:00

Debat med tilhørere og panel
 

16:00-16:30

 

Let traktement og afslutning

Kilde: FW: Røde Kors´ Inviterer til lancering af … – lars.interkultur@gmail.com – Gmail

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.