Altinget: Minimumskrav til mentorstøtte halveres

…og kommunerne må fremover selv betale, hvis jobparate ledige skal have vejledning eller opkvalificering. …

…Regeringens sparekniv rammer lediges mentorer Jobcenterchef: Størstedelen af besparelserne vil dog få betydning for kontanthjælpsmodtagere med gode jobmuligheder og velfungerende unge på uddannelseshjælp. For disse grupper vil kommunerne nemlig ikke længere få refunderet udgifter til vejledning og opkvalificering.

Både indholdet og timingen af møder får skarp kritik fra Kommunernes Landsforening (KL).”Lige nu kan vi ikke overskue betydningen af, at man skærer 400 millioner kroner, men det er helt klart risiko for, at nogle borgere ikke får de tilbud om mentorstøtte eller aktivering, som kunne bringe dem tættere på arbejde,” siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

Ud af de 400 millioner kroner hentes 110 millioner kroner på mentorindsatsen, mens der spares 144 millioner kroner på vejledning og opkvalificering. Derudover skal der spares 146 millioner kroner på både mentorstøtte og aktiv indsats, som fremover puljes i samme økonomiske ramme.

Regeringen har ikke lagt skjul på, at de ønskede at begrænse mentorstøtten. Men først efter vedtagelsen af finansloven er det blevet klart, at kommunerne fremover selv må til lommerne, hvis ledige har brug for opkvalificering og vejledning.

…På jobcenteret i Brøndby Kommune vækker sparekravet også frustration.”Jeg er ikke imponeret over timingen. Vi er jo i fuld gang med at planlægge indsatsen for 2016, så det er selvfølgelig noget forstyrrende, at vi nu skal ind og rykke rundt på det hele. Det kommer til at sluge mange administrative kræfter, som kunne være brugt bedre,” siger jobcenterchef Bjarne Larsen.

Der findes ikke dokumentation for, at vejleding og opkvalificering gør en positiv forskel for jobparate ledige. Men det betyder ikke, at det er overflødigt, vurderer jobcenterchefen.”Hvis det var overflødigt, ville vi jo ikke anvende det. Men når det fremover bliver en større kommunal udgift, betyder det alt andet lige, at vi bliver mere nøjeregnende med at anvende de her redskaber. Så det vil medføre en negativ effekt,” siger Bjarne Larsen.

Lovforslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen, fordi regeringen og forligspartierne ønsker loven vedtaget inden jul, så besparelserne kan træde i kraft efter nytår.

Kilde: Jobcentre skal hjælpe ledige for 400 mio. mindre – Altinget: arbejdsmarked

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.