Mind Your Own Business

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. De er grundessensen i programmets erhvervsrettede fokus.

Rådgivning og sparring

Som mentorvirksomhed i programmet er både ledere og medarbejdere sparringspartnere og rådgivere for drengene og de frivillige venturepiloter i en mikrovirksomhed. Gennem de otte måneder forløbet varer, vil drengene og venturepiloterne inddrage mentorvirksomheden, når der er brug for disse kompetencer og erfaring. For eksempel når drengene skal klædes på til at møde samarbejdspartnere, udvikle en markedsføringsstrategi, lave en personalehåndbog eller lægge et budget.

Virksomhedsbesøg og workshops

En hjørnesten i engagementet som mentorvirksomhed er, at I inviterer drengene på et eller flere virksomhedsbesøg i løbet af de otte måneder. Her oplever drengene arbejdsgangen hos en veletableret virksomhed og får et indblik i forskellige afdelinger. De får også set, hvordan man i en større virksomhed arbejder med de samme opgaver, som drengene selv arbejder med på mikroplan. Det er en inspirerende øjenåbner for drengene at finde ud af, hvor mange forskellige funktioner man kan have på en arbejdsplads.

Flere mentorvirksomheder kombinerer også virksomhedsbesøget med en workshop. Det kan for eksempel være en workshop i medietræning, forretningsudvikling, teamwork og personaleledelse, eller en workshop hvor I hjælper drengene med at finde frem til mikrovirksomhedens kernefortælling.

Rollemodeller

Erhvervsmentorer bliver rollemodeller for drengene, og de vil spejle sig i mentorvirksomhedens måde at arbejde sammen på. At de gentagende gange mødes af mentorvirksomheden med respekt og anerkendelse har en positiv effekt på drengenes personlige selvtillid og deres tilgang til samarbejdet med hinanden i mikrovirksomheden.

Samarbejdet med drengene bygges altså på gensidig respekt og positiv nysgerrighed. Der skal bygges bro mellem drengene og erhvervslivet, og erfaringerne viser, at det ikke kun er drengene, men også erhvervsmentorerne, der får udvidet sine horisonter gennem forløbet.

Læs mere her

http://www.myob.dk/deltagere/mentorvirksomheder/#sthash.2FSfxGSc.dpuf

Kilde: Mind Your Own Business

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.