Millionstøtte til mentorordning

Siden 2010 har Landsforeningen Talentspejderne hjulpet danske skoleelever med at finde frem til deres evner og talenter.  200 elever fra otte kommuners 7. – 9. klasse har alle fået mere selvtillid og er kommet et vigtigt skridt videre i deres liv og uddannelse på grund af mentorordningen fra Talentspejderne.

Foreningen er oprettet med base i Ulstrup, men mentorordning findes nu i Herning, Ringkøbing-Skjern, Randers, Favrskov, Silkeborg, Hedensted, Kerteminde og Ballerup.

Det helt særlige ved ordningen er at certificerede mentorer – primært fra erhvervslivet – frivilligt afvikler et mentorforløb sammen med den unge. Forløbene, der har dokumenteret effekt, skal nu udbredes til flere kommuner. Det sker efter, at Det Obelske Familiefond har besluttet at støtte landsforeningen med 2,3 millioner kroner.

– Med støtten kan vi nu målrette arbejdet på at få udbredt mentorordningen til hele landet. Det er en meget stor glæde, at vi dermed kan hjælpe endnu flere unge, udtaler foreningens konstituerede formand Kenneth Lemvig Sørensen.

I samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter har Talentspejderne udviklet et banebrydende program, bestående af 24 ugentlige møder, hvor mentorerne så at sige ”scanner” de unge for evner og talenter. Herefter kan de rådgive de unge i deres valg af uddannelse. Hele 86 procent af de unge, der starter i talentspejderprogrammet, gennemfører, og professor i specialpædagogik, Niels Egelund roser Talentspejdernes koncept:

– Den store fordel ved at anvende Talentspejdernes metode er, at de unge skoleelever møder en ”anden slags” menneske end deres lærere og UU-vejledere. De møder en dedikeret og frivillig person fra erhvervslivet. En person, der er trænet i at arbejde efter et koncept, der er velstruktureret, og hvor der er en central opbakning og støtte fra organisationens side.

Kilde: Millionstøtte til mentorordning | TV MIDTVEST

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.