Mestrings-vejledere i Randers Kommune

Vær med til at gøre en forskel for udsatte borgere og bliv samtidig en del af et stærkt, dynamisk og aktivt team, der hver dag understøtter borgernes ressourcer og derigennem er med til at skabe muligheder for den enkelte borger. Hos os på Center for Særlig Social Indsats har du nu muligheden.

Center for Særlig Social Indsats er beliggende i det centrale Randers og består af syv enheder – boformer for dobbelt-diagnosticerede/belastede borgere, værested, Mestringsvejleder og SKP, Myndighed, Rusmiddelcenter, Kirkens Korshærs Forsorgshjem og det alternative plejehjem Ladegården. Målgruppen for hele området er borgere med svære livsvilkår og livsbetingelser, funktionsnedsættelse grundet misbrug, hjemløshed, sårbarhed og udsathed i en grad, der udfordrer hverdagslivet.

Om Jobbet

Du vil blive en del af et mestringsvejlederteam bestående af social- og sundhedsfagligt personale, der arbejder efter §85 – bostøtte/mestringsvejledning inspireret af ICM-metoden. Som mestringsvejleder vil du komme til at arbejde med visiterede § 85 forløb, uvisiterede individuelle -og gruppebaserede råd og vejledningsforløb, og størstedelen af din brugerkontakt vil bestå af samtaler og aktiviteter borgeren og dig imellem. Som mestringsvejleder har du kontakt med 10-15 borgere, hvor din vigtigste opgave er at afværge eller mindske konsekvenserne af deres kaotiske livsførelse, som kan føre til funktionstab og kriser. I vores arbejde med den enkelte borger vægter vi højt, at borgerens ressourcer understøttes, for derved at øge borgerens muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv.

I forlængelse heraf har vi i løbet af det seneste år implementeret en ny støttemodel for §85/bostøtte-området, hvor vi har indført gruppeforløb, 6 mdr. råd og vejledningsforløb samt fremskudt myndighed på værestederne. Derudover er vi i gang med at etablere et ACT-team, som skal rumme en tværfaglig indsats til komplekse og langvarige hjemløse borgere.

I udførelsen af opgaverne ydes der en pædagogisk indsats, praktisk støtte og vejledning i samarbejde med jobcentret, Psykiatri, Myndighed, Rusmiddelcentret og andre relevante aktører og samarbejdspartnere.

Det at være mestringsvejleder hos os indbefatter en arbejdstid, der vil ligge i tidsrummet 07.00 – 21.00 og som tilrettelægges i samarbejde med din leder og efter borgernes støttebehov og mødeaktivitet. Aften og weekendarbejde kan forekomme, og du skal derfor være indstillet på at være fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver.

Vi søger en ny kollega, der…

 • Har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • Har solidt kendskab og erfaring med målgruppen. Gerne psykiatrierfaring.
 • Kan beskrive pædagogiske mål og metoder samt arbejde målrettet med rehabilitering ift. Voksenudredningsmetoden.
 • Er selvtilrettelæggende, handlekraftig, fleksibel og trives med selvstændigt arbejde.
 • Er fagligt velfunderet og går ikke af vejen for faglige udfordringer i komplekse borgerforløb.
 • Kan lide at være på en arbejdsplads med forandringer og uforudsigelighed som en del af hverdagen.
 • Evner dokumentationsarbejde. Gerne med kendskab til Sensum/Bosted.
 • Aktivt vil indgå i supervision og læring igennem faglig sparring.

Vi tilbyder…

 • En arbejdsplads i udvikling, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på fremtiden.
 • En arbejdsplads, hvor faglighed og refleksion vægtes højt.
 • Et rigtig godt arbejdsmiljø med stor arbejdsglæde.
 • Kollegial faglig sparring og ekstern supervision.
 • Et dynamisk og aktivt team, hvor der er gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.

Læs videre her: Ledige job i Randers Kommune

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.