Mentortræf 2016 – Seminarer.dk

Der er stadig pladser på MENTORTRÆF 2016 i Horsens og Hvidovre. Du kan møde mig på midterste del af programmet, hvor jeg blandt andet fortæller om ‘Erfaringsbaseret læring i mentorfællesskaber – læring der virker’.

Tilmelding her:  Mentortræf 2016 – Seminarer.dk

Helt ny forskning viser tydeligt, at mentorer, når de er bedst, giver socialt udsatte borgere fornyet kontinuitet i hverdagen, selvtillid og handlekraft. Og at mentorer er med til at guide flere i uddannelse og beskæftigelse.

Men mentorskabet er ikke uden udfordringer. Som mentor ender vi ofte i situationer, hvor vi skal bevare optimisme, selv når mentee er langt nede. Du bliver på dette træf klædt på til, at øge graden af håb, selvtillid og modstandskraft hos mentee. Med andre ord – du lærer at løfte mentees psykologiske kapital.

Du får viden om, hvordan du som professionel bliver afklaret med hensyn til din egen rolle og kompetencer, så det tværfaglige samarbejde omkring mentee lykkes, også når mentee bliver kastet rundt blandt samarbejdspartnere, – f.eks. i forvaltningen, i sundhedssystemet eller i psykiatrien.

Dette mentortræf er til dig, som rækker hånden ud og hjælper mennesker, som har brug for støtte på flere områder. Vi har sammensat en inspirerende dag, hvor du bliver ladet op, får konkrete redskaber og den nyeste viden.

Fokuspunkter:

Tværfagligt samarbejde
Hvornår det tværfaglige samarbejde lykkes?
Styrker og svagheder i det tværfaglige samarbejde
Sådan fastholder vi det gode tværfaglige samarbejde

Den vellykkede mentorrelation
Hvad der sker med dem, der får en mentor?
Erfaringsbaseret læring i mentorfællesskaber – læring der virker
Sådan sikrer vi kvaliteten i mentorarbejdet

Psykologisk kapital
Hvilke psykologiske faktorer skaber fremskridt?
Sådan bringer du både dine og mentees kompetencer i spil
Få konkrete værktøjer, som du kan bruge i praksis

Udbytte:

Hvad kendetegner det gode mentorforløb – hvad virker, og hvad virker ikke?
Redskaber til at arbejde med optimisme, selvtillid og modstandskraft ved hjælp af den psykologiske kapital
Inspiration til, hvordan du kvalitetssikrer mentorarbejdet
Viden om, hvordan processer og relationer skaber udvikling og ny viden i det tværfaglige samarbejde,
Do`s and don`ts i den daglige relation til mentee

Oplægsholdere

Andy Højholdt
Andy Højholdt er cand.scient.soc., forfatter og lektor i pædagogik ved Professionshøjskolen Metropol. Han fokuserer i sit arbejde på, hvordan samarbejde mellem professionelle kan skabe et inkluderende miljø for udsatte og sårbare målgrupper. Andy Højholdt fortæller om tværfaglige samarbejde på “Mentortræf 2016”

Lars Holmboe
Lars Holmboe er cand. mag og Ph.d. Han har skrevet afhandlingen `Inkluderende Mentorering – at skabe sig en verden at leve i` samt bogen `Turen går til Mentorland – En guidebog for mentorer og for dem, der får en mentor`. På dagen sætter han fokus på Den vellykkede mentorrelation

Henrik Leslye
Henrik Leslye er erhvervspsykolog, cand.psych., Foredragsholder, underviser og strategisk rådgiver. Hans specialer ligger inden for positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation. Det er Henrik Leslye der holder oplæg om psykoligisk kapital.

På dagen bliver der, ud over de tre oplæg, tid til at netværke og drage nytte af andre mentorers erfaringer og viden. Tilmeld dig denne dag i mentorskabets tagn øverst på denne side.

PRISER OG RABATMULIGHEDER

Pris pr. deltager kr. 2.529,- for kunder på vores mailliste og 2.810,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Tilmeld dig maillisten – klik her

Kilde: Mentortræf 2016 – Seminarer.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.