Mentorskab er GULD i en corona-tid

Lisa Ott og Birgit Signora Toft var i 2002 mine læremestre.

Jeg husker at jeg var på en form for sparring eller kursus hos dem. Et forløb der inspirerede mig til at gå videre … tak for det! Her er deres tilbud (fra LinkedIn):

Der er store udfordringer forbundet med at være et online arbejdende menneske, hvor den almindelige fysiske omgang med kollegaer er elimineret, og hvor der stilles krav om tilstedeværelse gennem en skærm
og tilhørende teknologi.

Det er en helt ny måde at arbejde på, og det ser ikke ud til, at vi lige om hjørnet kan vende tilbage til good old days. Derfor er ledelse også udfordret, når både ledere og mange medarbejdere arbejder på hjemmekontoret.
Se i retning af mentorskab

En oplagt mulighed er at se i retning af mentorskab, hvor en leder får mulighed for at drøfte de forskellige udfordringer med en mere erfaren leder. Det er kernen i mentorskab – at en mindre erfaren mentee får
støtte af en mere erfaren mentor:

Det sidste år har jeg befundet mig i en konstant omstillingsproces som ny leder, og relationen til mentor har først og fremmest betydet et frirum – en tumleplads for tanker, tvivl og spørgsmål, som jeg måtte have i forbindelse med nye arbejdsfunktioner og min nye rolle.

I en corona-tid vil der være mange spørgsmål, som lederen har brug for at drøfte med andre. Hvordan skaber man f.eks. god kontakt og nærvær gennem en skærm, eller hvordan forholder man sig til medarbejderens svingende motivation og engagement. De mange uklarheder – også af psykologisk karakter – kan være svære at drøfte med sin chef, fordi man som leder forventes at kunne håndtere den slags udfordringer.

Spørgsmålene er velegnede at tage med ind i et mentorforløb, da der hurtigt opstår et fortroligt, trygt og tillidsfuldt miljø mellem mentee og mentor. Der er tid og rum for personlige og grundige refleksioner, som også omfatter de sanse- og følelsesmæssige sider af ledelse.

Mentorer får udbytte af mentorskab Samtidig med, at mentees udfordringer udforskes, opstår en gensidighed og erfaringsudveksling, som kommer begge til gavn. Mentorer får meget ud af et mentorforløb, hvilket er dokumenteret gennem mange tilbagemeldinger:

Nogle problemstillinger ligner noget, jeg selv går og arbejder med i øjeblikket, så jeg får anledning til at reflektere over egen situation også – nogle gange fra et nyt perspektiv. I en corona-tid er der trods nedlukning muligheder for at ses fysisk med sin mentor. En walk and talk i frisk
luft med højt til himlen og en kop varm kaffe i hånden kan være vejen til det næste løft i lederudviklingen.

Ekstern mentor
I MentorNetværk arbejder vi med virksomheder, der låner mentorer til hinanden. Næste forløb begynder i januar 2021 – se www.mentornetvaerk.com. Send en mail til info@mentornetvaerk.com og deltag som enten mentee eller mentor.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.