Mentorordning: UU Odder Skanderborg

At  starte på en ungdoms-uddannelse er en stor udfordring og for nogle unge er denne udfordring større end for andre.Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse.Derfor har nogle unge brug for lidt ekstra hjælp til at få en god start på den ønskede ungdomsuddannelse – hjælpen kunne være en mentor. En mentor er en voksen, som i en afgrænset periode, kan støtte den unge og være med til at give den unge en god start på ungdomsuddannelsen. UU Odder Skanderborg har mulighed for at tilbyde en mentor til unge i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.Kontakt din UU-vejleder for at høre nærmere om mentorordningen.

 

Kilde: UU Odder Skanderborg: Mentorordning

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.