Mentorordning skal hjælpe unge ledige til job | Odense 

Som det vil være mange bekendt, bokser Odense – selv om ledigheden er faldet lidt på det seneste – stadig med en af landets højeste ledighedsprocenter. – Mange tiltag afprøves for at ændre på det, og for et par måneder siden blev et nyt mentorprojekt søsat, som matcher unge ledige med personer i erhvervslivet, der kan hjælpe dem videre mod job.

Ideén er skabt i det såkaldte Advisory Board med bland andet den afgående rådmand på beskæftigelsesområdet Steen Møller (K) og fem virksomhedsledere, som sammen forsøger at finde løsninger på, hvordan ledigheden kan sænkes.

Marlene Ventzel, nyuddannet i International Virksomheds Kommunikation, er en af dem, der er kommet med i ordningen, og det er hun indtil videre godt tilfreds med.

– Det, jeg får ud af det, er, at jeg får støtte og hjælp til at få vendt mine kompetencer til noget, der kan bruges ude på den anden side – ude på jobmarkedet. Det godt være en omstilling at komme fra uddannelsessystemet med den kultur, der er der, og så skulle omsætte de kompetencer, man har opnået, til det, virksomheder konkret mangler, siger hun.

Rummer noget værdifuldt

Rollen som mentor for Marlene Ventzel samt for én anden ung dimittend har Martin Anker Wiedemann, adm. direktør i Persolog, påtaget sig. Han gør det helt frivilligt, fordi han tror på, det gør en forskel.

– Det, jeg bedst kan hjælpe med, er at opmuntre dem i, at det nok skal lykkes og i at få dem til at se, at det, de kan, rummer noget værdifuldt, siger han.

Mere konkret hjælper Martin Anker Wiedemann med at kigge på CV og ansøgninger samt med at få Linked In-profilen gjort helt skarp. Og så bruger han også sit eget netværk til at forsøge at få gjort nogle arbejdsgivere interesserede i de to, han er mentor for.

– Målet er, at de to, jeg er mentor for, begge er i job om to måneder, siger han.

Rammerne for selve mentorforløbet er med vilje ret frie. Det handler om at identificere for den enkelte, hvad det er, der kan hjælpe dem videre, oplyser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Ifølge rådmand frem til årsskiftet, Steen Møller, er tilbagemeldingerne indtil videre positive. Han har ikke konkret viden om, hvor mange der i kommet i job via ordningen, men han ved, at der er nogle, mens andre er blevet kaldt til samtaler.

Efter planen skal ordningen evalueres efter et halvt år.

Source: Mentorordning skal hjælpe unge ledige til job | Odense | Fyens.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.