Mentorordning skal fokusere på sårbare unges talenter

I en ‘corporate volunteering’ model giver virksomhederne ansate fri i 45 min. pr. uge til frivilligt socialt arbejde mod at den ansatte bruger tilsvarende af sin fritid. Landsforeningen Talentspejderne har fået fondsmidler til at udvikle en helt ny slags mentorprogram, hvor der fokuseres mest på de sårbare unges evner og talenter, frem for begrænsninger. Desuden skal de unge lære at lave sund mad og bryde med dårlige vaner, oplyser landsforeningen.

– I samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter vil vi udvikle et nyt mentorprogram for 17-29-årige unge, der har fuldført folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, og som ikke er kommet i gang med en uddannelse.  Programmet består af 24 ugentlige møder af cirka halvanden til to timers varighed, hvor en mentor så at sige ‘scanner’ den unge for evner og talenter. Herefter kan mentor rådgive de unge i deres valg af uddannelse.

I stedet for at fokusere på den unges problemer og udfordringer vil programmet opbygge den unges selvværd og selvtillid. Mentorerne findes på lokale virksomheder ved at bruge den såkaldte ‘corporate volunteering’ model, dvs. at virksomhederne giver deres medarbejdere fri i 45 minutter pr. uge til frivilligt socialt arbejde mod at den ansatte bruger tilsvarende af sin fritid.

Virksomhederne får til gengæld adgang til alle de unge deltagere i projektet, som vil være potentielle og motiverede nye lærlinge eller medarbejdere.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter landsforeningens projekt ‘Kandidaterne’ med 1,7 mio. kr

Kilde: Mentorordning skal fokusere på sårbare unges talenter

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.