Mentorordning mindsker frafald i Aarhus

logoI 2013 blev bygningskonstruktøruddannelsen en del af VIA’s mentorordning, der har til hensigt at hjælpe nye studerende godt i gang på studiet og på længere sigt mindske frafaldet. Nye statistikker viser nu, at ordningen lever op til hensigten og mindsker frafaldet. Den første mentor blev udklækket i efteråret 2013, men først nu, godt to år senere kan vi se positive udsving påfrafaldsprocenten. Effekten er blevet målt over et helt år, da VIA University Colleges målsætning er at sikre, at minimum 80% af alle nystartede studerende fortsætter på studiet efter det første år.Samlet på bygningskonstruktør og Architectural Technology and Construction Management uddannelserne i Aarhus, har vi oplevet et fald i frafaldsprocenten på 2%, fra 20% til 18% det første år mentorordningen har været oppe og køre. Og vi er spændte på om tendensen er fortsat i 2015. Men udover enmindsket frafaldsprocent har vi også fået en lang række positive tilbagemeldinger fra 1. semester studerende, der har oplevet, at de har fået bedre indsigt i uddannelsen, og at det har været godt at få sparring med en person, der kan sætte sig i deres sted.Mentorordningen bygger på, at erfarne studerende hjælper med at afdramatisere og overskueliggøre studiestarten og afhjælpe de nye studerendes store usikkerhed, når de starter på studiet, som ofte bunder i de krav og forventninger, som demøder, når de starter.Arbejdet med mentorordningen fortsætter som en vigtig del af vores fastholdelsespolitik, og vi håber på endnu engang at se den positive virkning.

Kilde: Mentorordning mindsker frafald i Aarhus! – aarhustech.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.