Mentorordning har sendt nyankomne kvinder i uddannelse, praktik og job

– Det gør en forskel at få danske, ressourcestærke kvinder til at investere tid og energi i at hjælpe og vejlede kvinder, som for nylig er ankommet til Danmark, og som skal ledes på rette vej i samfundet.

Den konklusion er det frivillige netværk WI-CaN (Women, Integration, Crafts and Networking) nået frem til efter et pilotprojekt, som har varet siden 2016.

Projektet er støttet med 300.000 kroner i fondsmidler fra Trygfonden og Antoniusfonden og er gennemført i samarbejde med VIFIN (Videnscenter for Integration).

Her har man haft fokus på at matche nyankomne kvinder med lokale frivillige kvinder, som på den ene eller anden måde haft en særlig indsigt i netop de behov og ambitioner, som den enkelte nyankomne kvinde har haft.

Herefter er kvinderne indgået i et målrettet mentorforløb, hvor kvinderne har underskrevet en mentoraftale. Her har de hver især forpligtet sig til at mødes med hinanden mindst én gang om måneden hen over et halvt år for at arbejde hen imod det mål, som den nyankomne kvinde har haft: At blive bedre til dansk, at starte i uddannelse, finde et job eller lignende.

Pilotprojektet er nu ved sin afslutning, og Maren Pilegård Andersen fra VIFIN, som har ledet projektet, kan ud fra evalueringerne konstatere, at det har været en succes.

MENTORORDNING FOR NYANKOMNE KVINDER

Mentorprojektet har kørt siden 2018 og er nu ved at blive afsluttet.Det er støttet med 300.000 kroner i fondsmidler fra Trygfonden og Antoniusfonden.

I den periode, hvor pilotprojektet har kørt, har 24 mentorpar gennemført forløbet.

Ni af de nyankomne kvinder er kommet i job eller praktik.

Seks er blevet optaget på en uddannelse.

Ni har valgt at engagere sig i frivilligt arbejde.

Mange har rykket sig

– Vi har fået rigtig god feedback, og vi kan se, at det gør en forskel. Det handler måske ikke kun om, at kvinderne har fået en mentor, men det, at de har en person på deres side, som følger dem over alle linjer, har en stor betydning, vurderer Maren Pilegård Andersen.

Hun beskriver de frivillige mentorer som primært modne kvinder med stort overskud og lyst til at gøre en forskel, mens de nyankomne kvinder både har været flygtninge, familiesammenførte kvinder og ægtefæller til udlændinge, der arbejder i Danmark.

24 mentorpar har i løbet af de halvandet år, projektet har kørt, gennemført mentorforløbet. Ud af de 24 er ni af de nyankomne kvinder kommet i job eller praktik, seks er blevet optaget på en uddannelse, og yderligere ni har valgt at engagere sig frivilligt som en strategi til at komme i job, få et netværk og forbedre deres dansk.

Projektleder Maren Pilegård Andersen fortæller, at de rammer, der blev sat omkring mentorforløbene, betød, at kvinderne fik et rum at mødes i, hvor der var tillid og åbenhed. Samtidig har de håndgribelige mål fra gang til gang betydet, at mentorordningen ikke kun har været en snakkeklub for kvinderne.

Der er brug for ordningen

De gode erfaringer med mentorordningen betyder, at Wi-CaN overvejer at fortsætte arbejdet, fortæller Maren Pilegård Andersen.

– Vores tanke er, at vi gerne vil føre det videre i en eller anden grad som et tilbud i vores forening eller i samarbejde med andre lignende tilbud. Behovet er der, og det er også større, end vi umiddelbart har mærket, vurderer Maren Pilegård Andersen.

Hun lægger vægt på, at mentorordningen kan spille en rolle i forhold til integration, fordi kvinderne bliver rustet til at navigere i det danske system og får personlig hjælp til at finde deres vej i samfundet.

– Og så gør det bare en stor forskel for mange at have en dansker at snakke dansk med og måske blive ven med. Det kan være med til at nedbryde den barriere, mange føler, når de prøver at komme ind på livet af danskerne, siger Maren Pilegård Andersen.

Source: Mentorordning har sendt nyankomne kvinder i uddannelse, praktik og job | Vejle | vafo.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.