Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt

UUV’s mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. – Mentorordningen skal bidrage til at sikre, at den unge får en god start på sin ungdomsuddannelse, så den unges chance for at gennemføre den påbegyndte ungdomsuddannelse øges og risikoen for, at den unge frafalder ungdomsuddannelsen mindskes.

I langt de fleste af UUV’s mentorforløb er mentor ansat som overgangsmentor, dvs. mentoren hjælper den unge i gang med en ungdomsuddannelse efter at den unge har afsluttet grundskolen i 9. eller 10. klasse.

Næsten alle overgangsmentorforløb varer 12 timer fordelt over august-oktober måned. UUV aflønner overgangsmentorerne med 160,- kr. pr. time som B-indkomst.

Vi foretrækker at mentorerne bor eller arbejder i nærheden af de unge og de uddannelsesinstitutioner, de fleste går på, dvs. områderne omkring Køge, Solrød, Greve, Hundige og Roskilde.

Bliv mentor for en ung

UUV søger løbende mentorer, som gerne vil støtte et ungt menneske med behov for hjælp til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Erfaringer viser, at mentorstøtte faktisk virker, og flere af vores mentorer har sagt om rollen som mentor, at det er attraktivt at kunne gøre en forskel.

Læs mere om opgaven som mentor i denne folder.

Hvis du gerne vil stå i vores mentorkorps, kan du sende en ansøgning til uuv@koege.dk. UUV rekvirerer en børneattest på alle, der ønsker at blive mentor.

Hvem kan være mentor?

 • Din baggrund kan f.eks. være
 • lærer, pædagog eller socialrådgiver
 • håndværksmester eller -svend
 • idrætstræner, spejderleder eller lignende
 • arbejdsgiver eller anden lederfunktion fra erhvervslivet
 • erhvervsaktiv, studerende eller pensioneret

Dine faglige/erhvervsmæssige kvalifikationer er således ikke afgørende.

Som mentor er det til gengæld vigtigt, at du har:

 • erfaring med at arbejde med unge
 • lyst og vilje til at engagere dig i et ungt menneske, der har det svært
 • empati, menneskelig indsigt og personligt overskud
 • evne til at skabe tillid
 • kendskab til ungdomskultur og evne til at tale med unge

Kilde: UUV’s mentorordning for unge – UUV Køge Bugt

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.