Mentorordning for etniske minoritetskvinder | Indvandrerkvindecentret

Et gennemgående træk ved de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er, at de oplever udfordringer i relation til at opbygge et netværk i Danmark. Vi ser derfor, at mange kvinder ønsker at skabe kontakt til andre, men har svært ved, hvordan de skal gribe dette an, når de i begrænset eller intet omfang er en del af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derudover oplever kvinderne udfordringer i retning af hverdagsgøremål såsom lektielæsning, brug af netbank, email, udarbejdelse af jobansøgninger, men også i forhold til at forstå måden, hvordan det danske samfund er opbygget.

Med dette mentorkorps ønsker vi derfor at tilbyde kvinderne en personlig én-til-én støtte, der kan være en vejviser i og brobygger til det danske samfund, tilbyde lektiehjælp og jobsparring samt personlige snakke og sociale oplevelser.

Som frivillig skal du være kvinde over 25 år og have tid og lyst til at mødes med din mentee 1 gang om ugen i 1-3 timer. Du skal ydermere have lyst til at binde dig til projektet i min. 6 måneder.

Kilde: Mentorordning for etniske minoritetskvinder | Indvandrerkvindecentret

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.