Mentorjob i Haderslev Kommune

Mentorteamet i Haderslev Kommune søger pr. 1. august 2017 og et år frem, en mentor med erfaring i at arbejde med udvikling og progression i forhold til særlig udsatte borgere. – Mentorteamet hører under Jobcenteret. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i 9 typologier, som understøtter vejen til uddannelse/beskæftigelse.

Mentorteamet arbejder helhedsorienteret, med fokus på borgerens ressourcer, således at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse. Du skal være indstillet på, at arbejdet med borgerenes udfordringer/barrierer i tæt samarbejde med fagpersoner i forvaltningen og andre arbejdspartnere.
Målgruppen er borgere som er omfattet af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Mentors arbejdsopgaver:

 • Skabe en professionel og tillidsfuld relation til borgeren, samt være en motiverende faktor i forhold til at borgeren motiveres til at tage ansvar for egen udvikling og livskvalitet, og kan bevare gejsten ved selv de små succeser
 • Være personlig vejleder og støtte i forhold til aktiviteter, med fokus på arbejdsmarked /uddannelse.
 • Være borgerens guide i systemet, dvs. hjælpe borgeren med at agere ift. de professionelle aktører i kommunen, sundhedssystemet, m.v.
 • Være indslusningsguide på uddannelse eller arbejdsplads.

Din profil:

 • Har relevant baggrund indenfor det sociale eller sundhedsmæssige område
 • Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Evner at arbejde som en integreret del af et team, hvor travlhed opstår og udfordringer skal løses
 • Samarbejde med øvrige interne og eksterne samarbejdsparter og instanser
 • Gerne erfaring indenfor autismespektret
 • Gerne erfaring med holdundervisning i forhold til målgruppen.

Personlige kompetencer:

 • Kan arbejde motivationsfremmende og ressourceorienteret, med borgere hvor sociale udfordringer og sygdom har overskygget for uddannelses-/arbejdsmarkedsperspektiv
 • Ser muligheder frem for begrænsninger og er loyal overfor trufne beslutninger
 • Har interesse for arbejdet med unge og voksne med komplekse problemstillinger
 • Er målrettet og udviklingsorienteret ift. til politiske mål på området
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner, samt værdsætter samarbejdet med kollegaer med anden faglig baggrund
 • Trives med uforudsigelige arbejdsdage og kan navigere i kaos.

Vi tilbyder:

 • Engagerede og erfarne kollegaer i et godt arbejdsmiljø
 • Kollegial opbakning og faglig sparring
 • En stilling med mange snitflader
 • Et arbejde, hvor vi arbejder efter princippet “frihed under ansvar”.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper for ny løn

Få flere oplysninger hos afdelingsleder Britta Barsøe Aarøe, telefon 20 35 49 98 eller hos koordinator Kirstine Lund, telefon 21 54 28 69.

Send din ansøgning, CV og bilag elektronisk via www.haderslev.dk/job  senest torsdag den 1. juni 2017, kl. 10.00.

Vi forventer ansættelsessamtaler 7. juni 2017.

Kilde: Mentor til Mentorteamet i Haderslev Kommune – Profiljob

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.