Mentorforløb for sårbare unge

Exitcirklen, nej til psykisk vold og social kontrol, har siden opstart haft langvarige og kortvarige forløb med sårbare unge. Forløbets varighed afhænger af problemets omfang og hvor den unge står i sin krise, mens vi også tilbyder hjælp under akutte situationer, som eksempelvis rådgivning og henvisning til rette sted/myndighed. Organisationen beskæftiger sig hovedsageligt med unge, der er udsat for social kontrol, religiøs- og kulturel kontrol, samt problematikker knyttet til radikalisering.

 

 • Exitcirklen består af samtalegrupper som mødes ugentligt i et fælles forum i trygge, smukke, anonyme rammer i henholdsvis København, Odense og Aarhus.
 • Formålet er at dele livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at genfinde styrken og modet til at bryde med den psykiske vold. Samt at tilegne effektive metoder (den kognitive metode) til at tackle og bearbejde de ar, den psykiske vold efterlader samt metoder til at bryde med negative vedligeholdende mønstre.
 • Exitcirklens samtalegrupper kører forløb af 10 gange. Derefter evalueres forløbet af deltagere hvorefter Exitcirklen starter et nyt forløb op. Det er muligt for den enkelte at fortsætte i et nyt samtalegruppeforløb sålænge behovet er tilstede.
 • Psykisk vold er forbundet med tavshed og tabu. Tabuer og tavshed brydes ved åbenhed og ærlighed. I stedet for at alle kæmper i det skjulte alene er det muligt i fællesskab at hjælpe hinanden.
 • I en fælles samtalegruppe er den enkelte ikke kun et offer eller klient, men også et menneske som giver ud af sine oplevelser og erfaringer og dermed et reb og håb for andre der står i en lignende situation.
 • Historiefortælling- dette at fortælle sin historie åbent i et fællesskab, som en del af en helbredelses- og styrkelsesprocess er et anerkendt fænomen mange steder i verden.
 • Exitcirklen- Nej til psykisk vold, sørger for at du kommer godt videre i dit forløb og du kan være en del af samtalegruppen indtil du føler dig tryg og sikker i livet.
 • Exitcirklen-Nej til psykisk vold, er et apolitisk og a-religiøst forum og det er gratis at blive medlem af samtalegrupperne. Anonymitet er en selvfølge og alle deltagere er omfattet af tavshedspligt.
 • Exitcirklen- Nej til psykisk vold og social kontrol er et frivilligt tilbud til alle piger og kvinder. Adresse angives ikke på den officielle hjemmeside, men ved tilmelding til Exitcirklen, som foregår via mail eller telefon hos CEO af Exitcirklen Sherin Khankan: sherin@exitcirklen.dk
 • Exitcirklen tror på at bearbejdelse af psykisk vold i et netværk eller en samtalecirkel, kan have mange fordele. Det giver håb at se andre få det bedre. Det kan være en stor styrke selv at formulere nye tanker til andres negative tanker, som man måske også kender fra sig selv
 • Exitcirklen- Nej til psykisk vold er en ren pige/kvinde cirkel. Det er vores erfaring at det er nemmere at åbne op og fortælle om sensitive forhold i en samtalegruppe kun med piger/ kvinder.
 • Exitcirklen har tilknyttet en læge, en sexolog, en religionssociolog med 15 års erfaring med kulturforståelse, psykologistuderende, socialrådgivere, jurister, kognitive terapeuter, erfaringspersoner der selv har oplevet psykisk vold samt andre frivillige medarbejdere med relevant uddannelse. Vi er inspireret af den kognitive metode, som bl.a. handler om at tanker, følelser, adfærd og fysiologi er tæt forbundne og påvirker hinanden. Ideen er at den enkelte lærer at genkende og forstå negative og uhensigtsmæssige tanke-følelses og handle-mønstre således at de kan udfordres og forandres.
 • De primære personer i Exitcirklen er de piger og kvinder som udgør cirklen.  Det er deres historier som er i fokus og der vil blive lyttet til dem. I fællesskab opbygges en forandringsplan med udgangspunkt i pigernes og kvindernes egne historier, ideer og forestillinger om et godt liv.
 • Exitcirklen består af max 10 piger og kvinder som mødes ugentligt og danner en samtalegruppe. Pigerne/kvinderne skiftes til at fortælle deres livshistorier og modtager støtte, reflektioner og hjælp til selvhjælp fra Exitcirklens faste fag-personer og erfaringspersoner undervejs som benytter den kognitive metode. Den enkelte pige/kvinde vælger selv hvorvidt hun vil fortælle sin historie eller blot sidde og lytte. Det er muligt at medbringe en god veninde de første par gange hvis det føles mere trygt for den enkelte. Exitcirklens deltagere introduceres til mindfullness øvelser og selvomsorg. Exitcirklen fokuserer samtalerne omkring specifikke temaer som f.eks. skyld, skam, sorg, det gode liv, normalisering som sikkerhedsadfærd og handlemuligheder.
 • Exitcirklen får besøg af en juridisk rådgiver ( Khaterah Parwani) en gang månedligt. Her er det muligt for kvinderne at stille juridiske spørgsmål.
 • Alle piger og kvinder samt frivillige underskriver en tavshedserklæring når de bliver medlem af Exitcirklen- nej til psykisk vold. Tavshedserklæringen og de etiske spilleregler for Exitcirklen introduceres hver uge som en fast indledning til Exitcirklen. Dette for at sikre alle piger og kvinder anonymitet og tryghed

Mere viden her: Mentorforløb for sårbare unge

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.