Mentorer skal få udsatte børn og unge til at tro på sig selv

Udsatte børn og unge oplever ofte problemer i skolen, familien eller med vennerne. Problemerne kan være svære at håndtere uden en voksen. Derfor går Socialforvaltningen i Københavns kommune nu sammen med ungdommens Røde Kors og Socialt Udviklingscenter SUS for at skabe en fælles mentor- og netværksindsats. Indsatsen skal give udsatte børn og unge en stabil og nærværende voksenkontakt.

Projektets formål er at styrke udsatte børn og unges livsmestring igennem mentor- og netværksindsatser. Projektet er et ekstra tilbud om støtte, der skal fremme barnet eller den unges modstandskraft og tro på sig selv, så de bedre kan modstå udfordringer i deres ungdoms- og voksenliv. Projektet indeholder et forebyggelsespotentiale, idet det sigter mod at øge udsatte børn og unges sociale mobilitet, så de kan forblive i normalområdet. Projektet er således i tråd med forvaltningens omstilling af ungeområdet (Tæt på Familien).

Projektet har desuden et særskilt formål om at udvikle en model, der kan fungere som afsæt for fremtidige samarbejder mellem frivillige organisationer og kommuner. Modellen skal medvirke til en bedre inddragelse af civilsamfundet i udviklingen af kommunale tilbud.

I mentorordningen skal frivillige mentorer tilbyde barnet eller den unge en tæt og tillidsfuld voksenrelation og fungere som en positiv rollemodel. Mentorrelationen er individuelt tilpasset, da hvert mentorforløb etableres med udgangspunkt i barnets eller den unges udfordringer og ønsker. De børn og unge, der deltager i projektet, vil desuden deltage i tværgående halvårlige netværksarrangementer og weekendlejre med deres mentorer. Formålet med disse arrangementer er at give deltagerne mulighed for at danne nye venskaber med andre jævnaldrende.

Projektet er målrettet børn og unge i alderen 10-15 år, der allerede er i kontakt med Socialforvaltningen, eller som fagpersoner i Socialforvaltningen eller Børne- og Ungdomsforvaltningen har en særlig bekymring for. Forskning fra Det Kriminalpræventive Råd og erfaringer fra URK viser, at netop denne aldersgruppe får mest ud af en mentorordning, da den kun i mindre grad er i risiko for en udsat tilværelse end ældre unge, hvis problemer har udviklet sig over længere tid. Ældre unge har desuden ofte travlt med deres ungdomsliv og vil derfor ikke i lige så høj grad prioritere en mentorordning. Målgruppen er geografisk afgrænset til børn og unge fra Bispebjerg og Nørrebro, da det er i disse områder, at der er det største behov for tilbuddet. Det forventes, at ca. 150 børn og unge vil deltage i projektet.

 Læs mere her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.