Mentorer på gruppesupervision

GIFlogoColorSmallMentorer for studerende med autisme var samlet til gruppesupervision hos Bruger – Hjælper Formidlingen for at udveksle erfaringer og få nye redskaber. Et skema over ugens gang og piktogrammer der viser, hvad der skal ske på bestemte klokkeslæt er redskaber, der kan være med til at hjælpe studerende med autisme. Arbejdet med at visualisere og konkretisere et studieforløb var en af de tilgange til mentorjobbet, der blev diskuteret under gruppesupervisionen den 20. april for mentorer.

Gruppesupervisionen er en del af et projekt om mentorstøtte til studerende med autisme spektrum forstyrrelser, der går på Københavns Universitet (KU). Projektet er sat i søen af Undervisningsministeriet i samarbejde med KU for at skabe en mere ensartet kvalitet i den specialpædagogiske støtte og give mulighed for et samspil mellem mentorerne. Arrangementet bød på oplæg ved psykologer fra Center for Autisme og gruppearbejde, hvor man udvekslede erfaringer sammen med en psykolog

Læs mere her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.