Mentorer og langtidsledige afprøver social IT

Nyt projekt skal undersøge, om og hvordan social IT i mentorforløb kan medvirke til at styrke, at udsatte borgere sluses ind og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Borgere, der har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid, kan have god brug af en mentor for at komme i arbejde igen og for at kunne fastholde jobbet. Men støtten fra mentoren virker kun, hvis borgeren ikke er afhængig af den i dagligdagen.Social IT i form af fx apps med step-by-step-instruktioner, GPS-styrede påmindelser, QR-koder til færdighedstræning og struktur mv. kan være et supplement til mentorstøtten og kan være med til at gøre borgeren mindre afhængig.

Kilde: Mentorer og langtidsledige afprøver social IT – Socialt Udviklingscenter SUS