Mentorer hjælper langtidsledige tilbage på sporet

CXNy rapport fra CFBU kortlægger mentorindsatserne i 26 boligområder og peger på gode erfaringer, som kan udbredes til andre boligområder.

Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem:

– Vores undersøgelse viser, at mentorerne i de boligsociale helhedsplaner kan være med til at løfte opgaven overfor udsatte ledige. Helhedsplanerne har ofte et godt og tillidsfuldt forhold til de langtidsledige beboere, og det giver gode forudsætninger for at hjælpe dem til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Her kan en personlig mentor være med til at bringe borgeren ud af passivitet og isolation, og med sin støtte hjælpe ham/hende til f.eks. at holde fast i den kommunale jobtræning, siger Mette F. Madsen, konsulent i CFBU.

Læs mere og download rapporten her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.