Mentorer forebygger praksischok 

“Det giver tryghed, og det er virkelig dejligt at få noget hjælp og støtte til at klare sig igennem. Jeg har selv været nervøs for, om jeg kunne klare uddannelsen, men min mentor Maria giver mig håb og motivation”.

Yasmin Farah er 31 år og fra Somalia. Hun er i gang med sin første skoleperiode på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent på Sosu H i København, og på mandag starter hun i praktik på plejecentret Egebo i Husum.

Hun er samtidig en af 39 tosprogede elever, som er kommet med i et mentorprojekt, som skolen lige i øjeblikket kører i samarbejde med Københavns Kommune. Hvor elever får tilknyttet en mentor i to timer om ugen hele første skoleperiode på hovedforløbet og i starten af deres første praktik – for at give bedre overgange fra skole til praktik.

Og Yasmin Farah er meget begejstret.

“Det er en rigtig god ordning, fordi man kan snakke med sin mentor om alt; om praktikken, forventninger, hvis man i er i tvivl om en opgave – alt muligt, og da jeg tidligere har arbejdet som ufaglært, har jeg været lidt bekymret for det her med at skulle være elev, så det har jeg talt en del med min mentor om”, fortæller hun.

“Samtidig er det rigtig dejligt, at min mentor selv er gammel elev her fra Sosu H, fordi hun selv har prøvet at være elev, kender opgaverne og det at være i praktik. Og så giver det bare en stor tryghed, at jeg må ringe eller skrive til hende, når jeg har behov for det”, siger Yasmin Farah.

Mentor for Yasmin Farah er 21-årige Maria Ferslev Skjellerup, som selv blev færdig som social- og sundhedsassistent i juni, og som nu arbejder i det private hjemmeplejefirma Hjemmehjælpen A/S.

“Det giver rigtig god mening med den her mentorordning, fordi jeg kan tale med eleverne om alt fra praksischok til trivsel, svære opgaver i skolen og om krav og forventninger, og så giver det rigtig god mening, at jeg er gammel elev”, mener Maria Ferslev Skjellerup.

“Jeg har selv oplevet at stå som 16-årig og skulle ud i min første praktik på et plejehjem, hvor jeg ikke havde prøvet andet end et fritidsjob i Fakta, og det kan være både hårdt og ret vildt pludselig at skulle arbejde 37 timer og blandt andet lave personlig pleje på ældre mennesker”.

“Det er meget intimt og kan være grænseoverskridende for mange, så som mentor kan du være med til at forberede eleverne på det og tale om, at ja, måske kan det opleves grænseoverskridende, men du hjælper de her ældre borgere, og det er jo kun en lille del af jobbet”, fortsætter hun.

Som mentor kan man også være med til at opspore forskellige udfordringer.

“Jeg opdagede selv ret sent, at jeg var ordblind, men det er også noget, vi mentorer kan hjælpe med at opspore. Ikke fordi vi skal teste eleverne for ordblindhed, men hvis nogle af eleverne fortæller, at de synes, det er svært at gå i skole, kan vi få en snak om, hvad der er svært – og måske handler det om, at de har svært ved at læse, og så kan vi hjælpe med at finde ud af, hvad der er galt”, forklarer Maria Ferslev Skjellerup.

Mentorprojektet er et af tre projekter under “Praktikpladsunderstøttende aktiviteter for tosprogede elever” – et større projekt som Københavns Kommune står for. Når Sosu H har valgt at gå med i mentorprojektet, handler det om dels at forebygge praksischok, forebygge frafald og hjælpe eleverne til at være på en arbejdsplads.

“Vi ved, at mange elever falder fra præcis mellem første skoleforløb og første praktik, og vi har en formodning om, at det handler om kulturchok – praksischok, fordi eleverne ikke har gjort sig tanker om, hvad der venter dem, og det kan mentorer hjælpe med”, fortæller Anita Arslan, projektleder på projektet på Sosu H.

Hver af de deltagende elever er tildelt to ugentlige mentortimer. De to timer dækker også transporttid mv. Timerne kan dække både fysiske møder og snakke over telefonen.

“Det kan handle om alt fra snakke om praktikmål, hjælp til opgaver eleverne har fået i klassen, men som de måske ikke forstår, breve de har fået i e-boks eller mere personlige ting – det er helt op til den enkelte”, forklarer Anita Arslan.

I alt deltager 39 tosprogede elever – 20 elever fra social- og sundhedsassistentuddannelsen og 19 elever fra social- og sundhedshjælperuddannelsen. Skolen har lavet aftaler med syv mentorer – som så har et vist antal elever tilknyttet som mentees. Tre af mentorerne er tidligere elever fra Sosu H.

“Vores elever har forskellige udfordringer, derfor har mentorerne også forskellige baggrunde, men det gode er, at mentorerne kommer udefra, for det gør det mere trygt for eleverne, at der på den måde ikke er noget på spil i forhold til lærere eller klassekammerater”.

“Mentorordningen skal også gerne være med til at gøre eleverne trygge i forhold til at spørge for eksempel ude i praktikken, hvis der er noget, de ikke forstår eller er i tvivl om”, siger Anita Arslan.

Mentorprojektet startede i uge 43 og kører frem til nytår. Om det fortsætter derefter, vides endnu ikke. Men Maria Ferslev Skjellerup er klar til at melde sig som mentor igen.

“Jeg elsker at hjælpe andre mennesker, det er også derfor, jeg har uddannet mig til social- og sundhedsassistent. Via mentorprojektet kan jeg så hjælpe nogle igennem deres uddannelse”, siger hun.

Mentorerne får timeløn for deres arbejde som mentor

Source: Mentorer forebygger praksischok – Folkeskolen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.