Mentorer der kan yde støtte i hverdagen søges i Kalundborg

SYMB har indgået en aftale med Kalundborg Kommunes Jobcenter om at administrere et frivilligt mentorkorps. SYMB er ejer af projektet og står for alt drift af det frivillige Mentor Korps. Kalundborg Kommunes Jobcenter vil udelukkende stå for matching af mentee og mentor. – Som mentor går du frivilligt ind i et fortroligt partnerskab med en frivillig mentee for at støtte og vejlede mod de mål, ønsker og eventuelle ændringer mentee står overfor i den gældende livssituation.

Din rolle som mentor

I rollen som frivillig mentor skal du bidrage med at hjælpe og støtte en person til at finde løsninger på de problemer og bekymringer, personen lever med i sin nuværende situation. Det er ikke terapi, men kan grænse henimod rådgivning. Du lægger ører til og er en støttende hånd til din mentee ift. den livssituation, mentee er i.

Du har interesse for mennesker, er tålmodig og lyttende og ikke mindst har du et åbent og varmt hjerte og medmenneskelighed. Din livserfaring vil altid være til nytte i din forståelse af din mentee og medvirke til at opbygge gensidig tillid og respekt i partnerskabet. Din uddannelse er underordnet, men alt det du har af faglig kompetence og erfaring, kan selvfølgelig komme til nytte i mange sammenhænge.

Som frivillig i SYMB Frivillig Mentor Korps vil du:

  • få tilbud om at deltage i et udviklingsforløb for at ’klæde dig på’ i rollen som mentor. modtage støtte i din rolle som mentor ved behov.
  • blive inviteret til udviklingsmøder og mentortræf flere gange årligt.
  • bidrage til at gøre Kalundborg Kommune til et sted du er stolt af og glad for at bo i. blive en del af et større netværk og få styrket dine kompetencer.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB er en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

Source: SYMB søger mentorer der kan yde støtte i hverdagen – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.