MENTORBARN – relationer for livet

Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Gennem Mentorbarns arbejde får danske børnehjemsbørn mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for børnehjemmet og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet.

I Mentorbarns seneste kommunesamarbejde har 10 børn i Aarhus Kommune fået en mentorfamilie siden starten af 2018, og flere er på vej.

Skal din kommune eller familie være med i fællesskabet, der tager hånd om anbragte børn i Danmark?

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!

Ønsker du at blive frivillig mentorfamilie? Tilmeld dig her!

Source: MENTORBARN – relationer for livet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.