Mentor til Ungeindsatsen i Norddjurs kommune


Vi oplever et stigende behov for mentorindsats til unge med psykiatriske problemstillinger – hvorfor erfaring indenfor arbejdet med unge og psykiatri vil være et plus.
Der er tale om en fast stilling med ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Vi har i Norddjurs kommune én indgang for alle unge under 30 år. Her samarbejder vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, sagsbehandlere, jobkonsulenter og mentorer om at støtte de unges vej mod uddannelse og job. Til at understøtte den målrettede indsats søger vi en mentor.
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. følgende funktioner:

 • Medvirke til at få de unge borgere i uddannelse eller job
 • Indgå i faglig og metodisk sparring med øvrige ansatte og samarbejdspartnere
 • Være rollemodel og sætte sig selv i spil i en tillidsfuld relation med de unge
 • Udfordre de unge i forhold til deres valg og stå fast når noget er svært
 • Understøtte det arbejde og de mål som udgår fra den unges sagsbehandler / jobkonsulent
 • Understøtte ungeindsatsens kerneopgave – som er at hjælpe de unge
 • deltagelse i vores interne tilbud for aktivitetsparate (I Allingåbro 4 timer ugentligt)

Om dig

Faglig profil

 • En uddannelse indenfor det sundhedsfaglige område, pædagog, socialrådgiver, eller tilsvarende kompetencer
 • Erfaring i arbejdet med unge med komplekse problemstillinger og meget gerne erfaring i arbejdet med unge med psykiatriske diagnoser

Personlig profil:
Du er beslutsom og handlekraftig

 • Du er god til at skabe tillid og motivere de unge til at træffe selvstændige valg
 • Du kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du kan hjælpe den unge med at sætte mål – og følge op på progression
 • Du har højt humør og arbejdsmoral
 • Du er i stand til at ændre din planlægning, hvis situationen kræver det
 • Du er god til at samarbejde
 • Du kan formulere dig og formidle din indsats skriftligt på en professionel måde
 • Du er modig og kan bidrage til udviklingen af mentorindsatsen sammen med de 2 andre fastansatte mentorer.

 

Kilde: Mentor til Ungeindsatsen i Norddjurs kommune, Ungeindsats og UU Djursland – Ofir Jobannonce

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.