Mentor til Sygedagpenge & Ressourceforløb

logoCenter for Arbejdsmarked i Nykøbing Falster søger 1 mentor til projekt omkring arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere. Projekt arbejdsfastholdelse startede op 1. januar 2015 og løber i 4 år. Projektet omfatter 2 fastholdelseskonsulenter, 2 mentorer og 1 administrativ medarbejder og vil være forankret i sygedagpengeafdelingen, hvor der vil være tæt samarbejde. Mentorstillingen er en fuldtidsstilling og tidsbegrænset indtil den 31. december 2018. Projektet startes i forbindelse med implementering af sygedagpengereformen, hvor der i Sygedagpengeafdelingen vil være særligt fokus på den tidlige indsats, og du vil som mentor skulle være en del af denne indsats. Mentorfunktionen vil skulle understøtte, at sygemeldte får mulighed for at tale med en person i kommunen, som ikke varetager den formelle myndighedsfunktion, men som kender til sygedagpengeområdet og kan fungere som støtte i relation til de udfordringer den sygemeldte oplever som årsag til en sygemelding.

 

Kilde: Mentor til Sygedagpenge & Ressourceforløb – Indlæst af Jobzonen – Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.